Điều chỉnh kích thước chữ

Mức trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ sinh con tăng đáng kể từ ngày 1/7/2019

(CLO) Từ ngày 1/7/2019, mức trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần với lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi tăng 200.000 đồng lên thành mức 2.980.000 đồng/01 con (mức hiện hành là 2.780.000 đồng/01 con).

Báo nói Công luận
Từ ngày 1/7/2019, mức trợ cấp một lần với lao động nữ sinh con hoặc người lao động (NLĐ) nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi bằng 2.980.000 đồng/01 con (Ảnh minh họa)

Từ ngày 1/7/2019, mức trợ cấp một lần với lao động nữ sinh con hoặc người lao động (NLĐ) nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi bằng 2.980.000 đồng/01 con (Ảnh minh họa)

Theo tìm hiểu, kể từ ngày 1/7/2019, để phù hợp với mức lương cơ sở mới tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, mức hưởng các chế độ BHXH bắt buộc sẽ đồng loạt tăng.

Trong đó, mức trợ cấp một lần với lao động nữ sinh con hoặc người lao động (NLĐ) nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi bằng 2.980.000 đồng/1 con (mức hiện hành là 2.780.000 đồng/1 con). Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2.980.000 đồng cho mỗi con.

Không chỉ vậy, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 447.000 đồng (mức cũ là 417.000 đồng). Tương tự, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày cũng tăng 30.000 đồng, cán mốc 447.000 đồng (mức hiện hành là 417.000 đồng). Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 447.000 đồng (mức cũ là 417.000 đồng).

Riêng đối với mức trợ cấp một lần với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì người bị suy giảm 5% khả năng lao động sẽ được hưởng 7.450.000 đồng (mức hiện hành là 6.950.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 745.000 đồng.

Đối với việc trợ cấp hằng tháng với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì người bị suy giảm 31% khả năng lao động sẽ được hưởng bằng 447.000 đồng (mức hiện hành là 417.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 29.800 đồng. Đáng chú ý, trợ cấp phục vụ với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần bằng 1.490.000 đồng (mức hiện hành 1.390.000 đồng).

Chưa hết, đối với NLĐ đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 53.640.000 đồng (mức hiện hành là 50.040.000 đồng). Trong đó, mức trợ cấp mai táng bằng 14.900.000 đồng (mức hiện hành là 13.900.000 đồng); mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 745.000 đồng, trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 1.043.000 đồng.

Nguyễn Thanh Vĩnh