Điều chỉnh kích thước chữ

Mỹ Xuyên, điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội tại Sóc Trăng

(NB&CL) Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, huyện Mỹ Xuyên trong năm 2018 có bước chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, từ KT-VH-XH tới an ninh quốc phòng, là nền tảng cho sự phát triển đi lên trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Audio

Đẩy mạnh phát triển kinh tế       

Năm 2018, kinh tế huyện Mỹ Xuyên tiếp tục phát triển ở mức tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/người/năm.

Trong đó, sản xuất nông nghiệp có nhiều khởi sắc, nhất là tình hình sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản vẫn giữ vai trò mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế địa phương với tổng giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản đạt 4.152 tỷ đồng. Đặc biệt, để nâng cao năng suất, chất lượng, huyện Mỹ Xuyên còn tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Đề án phát triển lúa đặc sản; Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới;... Từ đó, đã góp phần làm giảm chi phí sản xuất, tăng thêm lợi nhuận cho bà con nông dân.

Ở lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, Mỹ Xuyên cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay, trên toàn huyện có 7.502 cơ sở và 185 doanh nghiệp hoạt động. Nhìn chung, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đều phát triển ổn định, với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.722,5 tỷ đồng và tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội thực hiện được 9.120 tỷ đồng, tăng 1.256 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tính đến nay, toàn huyện có 8/10 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, còn hai xã là Thạnh Phú đạt 17/19 tiêu chí và Thạnh Quới đạt 16/19 tiêu chí.

Ông Đặng Văn Phương - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên.

Ông Đặng Văn Phương - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên.

Đảm bảo an sinh xã hội

Cơ sở hạ tầng ngày một phát triển, huyện Mỹ Xuyên còn tập trung quan tâm, chỉ đạo các cấp, ngành chức năng huy động nhiều nguồn lực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, giải pháp về việc làm, dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực, góp phần nâng cao đời sống của người dân tại địa phương.

Theo đó, để đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, người nghèo, người dân tộc thiểu số. Trong năm qua, huyện Mỹ Xuyên còn triển khai xây dựng mới 658 căn nhà, sửa chữa 479 căn nhà cho các gia đình chính sách với tổng kinh phí 35.900 triệu đồng; thực hiện cấp phát 94.790 thẻ BHYT; tổ chức dạy nghề cho 2.875 người, giải quyết việc làm mới cho 3.203 lao động; chi trả trợ cấp thường xuyên cho 2.189 đối tượng người có công với số tiền 35,045 tỷ đồng; chi trợ cấp một lần cho 159 đối tượng với số tiền là 1,727 tỷ đồng.

Ngoài ra, để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, hằng năm huyện còn tổ chức rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo, từ đó đánh giá nguyên nhân và có những giải pháp hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng.

Nói về sự phát triển của huyện nhà, ông Đặng Văn Phương - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên cho biết, một trong các yếu tố thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển là việc thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Đối với Mỹ Xuyên, phong trào thực sự đã đi sâu vào đời sống, tạo đà cho địa phương bứt phá trên con đường xây dựng và phát triển.    

Minh Luân