Điều chỉnh kích thước chữ

Năm 2019 đẩy mạnh cải cách hành chính với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả

(CLO) Chiều nay (21/2), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, cho biết, năm 2018, Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả trọng tâm, bao gồm: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, khuyến khích đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp.

Theo Phó Thủ tướng, có được những kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước dưới dự lãnh đạo của Đảng, sự lãnh đạo và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, công tác cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã góp phần quan trọng trong việc tạo lập môi trường pháp lý, hành chính thông thoáng, thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh cho các chủ thể của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển.

Cùng với đó, các nội dung cải cách trọng tâm đã được các bộ, ngành, địa phương, thành viên triển khai quyết liệt theo tinh thần Nghị quyết số 19 năm 2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến cải cách hành chính trong năm vừa qua.

Cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng luôn được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt. Ảnh: QN

Cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng luôn được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt. Ảnh: QN

Tại cuộc họp hôm nay, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại và hạn chế trong việc triển khai kế hoạch, hoạt động của Ban Chỉ đạo và từng thành viên Ban Chỉ đạo. Đặc biệt, các đại biểu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo, quán triệt của Thủ tướng Chính phủ, từ đó đề ra những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt việc kế hoạch hoạt động trong năm 2019.

Các thành viên Ban Chỉ đạo cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc cải cách hành chính của đất nước, của bộ, ngành mình. Từ đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh cải cách hành chính trong năm 2019 với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả theo phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

PV