Điều chỉnh kích thước chữ

Năm 2020, BHXH đã tiếp nhận và giải quyết trên 85 triệu hồ sơ giao dịch điện tử

(CLO) Đến nay, cơ quan BHXH đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 cho tất cả các thủ tục hành chính (27/27 thủ tục), cung cấp 15 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong năm 2020, cơ quan BHXH đã tiếp nhận và giải quyết trên 85 triệu hồ sơ giao dịch điện tử.

Audio

Chiều ngày 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, về cơ bản các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành kịp thời, bảo đảm tiến độ và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Việc làm; Bộ luật Lao động và kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đánh giá về những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, Chính phủ đã thể chế hóa kịp thời chủ trương lớn của Trung ương về điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu thông qua việc Chính phủ trình Quốc hội ban hành Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 về tuổi nghỉ hưu có hiệu lực tổ chức thực hiện từ ngày 01/01/2021; Kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN tiếp tục giữ được đà tăng, đặc biệt phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đạt 1,1 triệu người, chiếm 2,33% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt chỉ tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW; Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHTN có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng.

nam 2020 bhxh da tiep nhan va giai quyet tren 85 trieu ho so giao dich dien tu hinh 1

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày Báo cáo.

Về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, năm 2020, tổng số tiền Ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện tăng 35% so với năm 2019.

Về triển khai thực hiện chính sách khuyến khích người sử dụng lao động và người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung: Hiện nay, đã có 3 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.

Việc thực hiện ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ thông tin trong quản lý BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, cơ quan BHXH đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 cho tất cả các thủ tục hành chính (27/27 thủ tục), kết nối, tích hợp và cung cấp 15 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong năm 2020, cơ quan BHXH đã tiếp nhận và giải quyết trên 85 triệu hồ sơ giao dịch điện tử.

Năm 2020, thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật BHXH, BHTN tại 5 cơ quan BHXH cấp tỉnh, 20 cơ quan BHXH cấp huyện trên địa bàn 5 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Đồng Nai, Bến Tre, Hưng Yên và Lâm Đồng) và 20 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Qua thanh tra, ban hành 52 kiến nghị đối với các cơ quan bảo hiểm xã hội; 70 kiến nghị đối với các doanh nghiệp, 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Về tình hình và kết quả thu - chi BHXH bắt buộc năm 2020, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, số người tham gia BHXH bắt buộc đến hết 31/12/2020 là 15.050.944 người, giảm 153.092 người (tương ứng với 1%) so với năm 2019. Đây là năm đầu tiên số người tham gia BHXH bắt buộc bị giảm so với năm trước, nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bị mất việc làm, không còn thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Trong năm 2020, tình hình chậm đóng BHXH tiếp tục gia tăng, trong đó, việc chậm đóng BHXH chủ yếu diễn ra ở khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm hơn 57,1%.

Liên quan đến tình hình triển khai thực hiện BHXH tự nguyện, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ, mặc dù công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã vượt chỉ tiêu đến năm 2021 đạt 1% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện nhưng vẫn còn cách xa so với tiềm năng.

nam 2020 bhxh da tiep nhan va giai quyet tren 85 trieu ho so giao dich dien tu hinh 2

Toàn cảnh Phiên họp.

Trước những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã có tác động đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), thể hiện ở số người tham gia giảm, số người hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng cao…

Nhìn chung, bên cạnh những kết quả đạt được thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, số người tham gia BHXH mặc dù có tăng nhưng số người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN giảm, số tiền chậm đóng BHXH tiếp tục tăng so với năm 2019. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã chỉ ra nguyên nhân, hạn chế này là do số người hưởng BHXH một lần tiếp tục tăng ảnh hưởng không nhỏ khả năng phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trong năm 2020. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh dẫn đến tình trạng chậm đóng, tạm dừng đóng BHXH tăng cao. Nhận thức của một số người lao động và người sử dụng lao động trong việc tham gia BHXH vẫn còn hạn chế, đặc biệt là ở các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN gặp nhiều hạn chế. BHTN chưa thực thực sự là công cụ quản lý thị trường lao động, việc hỗ trợ người lao động tiếp tục quay trở lại thị thường lao động sau khi bị mất việc làm chưa thực sự hiệu quả.

Từ những hạn chế nêu trên, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Quốc hội:

Tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội tại Trung ương và địa phương, đặc biệt là vấn đề về phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; vấn đề về quản lý và sử dụng quỹ BHXH.

Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội theo định hướng cải cách chính sách BHXH tại Nghị quyết số 28-NQ/TW về mở rộng đối tượng tham gia tiến tới thực hiện BHXH toàn dân; hoàn thiện các quy định về đóng - hưởng BHXH; nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ; chặt chẽ hơn trong quy định hưởng chế độ BHXH một lần; sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng BHXH; sửa đổi quy định tại khoản 2 Điều 92 Luật Bảo hiểm xã hội về các hình thức đầu tư để phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng. Trong khi chưa sửa Luật Bảo hiểm xã hội, cho phép Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội được quyết định đầu tư, gửi tiền tại các NHTM hoạt động tốt hoặc lành mạnh, ổn định theo danh sách do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp hằng năm.

Sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm theo định hướng cải cách chính sách BHTN tại Nghị quyết số 28-NQ/TW nhằm phát huy đầy đủ các chức năng của BHTN, bảo đảm BHTN thực sự là công cụ quản lý thị trường lao động.

N.Hường

Bình Luận
 
 
Tin mới
Thanh Hóa: Tiếp tục dừng hoạt động quán bar, karaoke, mát xa, rạp chiếu phim

(CLO) Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm mới tăng nhanh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản chỉ đạo một số biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các quyết định về công tác cán bộ

(CLO) Ngày 29/11, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Tới dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng; cùng dự có lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ TT&TT.

Dự báo thời tiết 30/11/2021: Bắc Bộ đêm trời rét, ngày nắng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm trời rét, vùng núi phía Bắc rét đậm, sáng sớm sương mù nhẹ, ngày nắng; gió vùng ven biển cấp 4-5.

Phê chuẩn khởi tố 2 đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi

(CLO) Phát hiện con gái (12 tuổi) có những biểu hiện bất thường, chị T. gặng hỏi thì được biết, cháu D. đã bị 2 đối tượng khống chế, ép buộc quan hệ tình dục tại quán karaoke.

Nóng: Huy động gần 100 Bộ đội Biên phòng, triệt phá vụ vận chuyển 100 bánh heroin

(CLO) Lực lượng Bộ đội Biên phòng vừa triệt phá vụ vận chuyển 100 bánh heroin, bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Những bứt phá ngoạn mục ở giải đua xe đạp Bình Dương tranh Cup Number 1

(CLO) Chặng 2 Giải xe đạp truyền hình Bình Dương 2021 lần thứ VIII năm 2021 Cup Number 1 với lộ trình đua từ thành phố mới Bình Dương đến huyện Dầu Tiếng dài 107km đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng nghiện game đi cướp tiệm vàng

(CLO) Ngày 29/11, tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng cướp giận tài sản.

Hà Nội: Thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà

(CLO) Thường trực Thành ủy Hà Nội thống nhất thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà khi đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của ngành y tế.

Bắt giữ nhiều đối tượng đốt xe ô tô để trả thù cá nhân

(CLO) Ngày 29/11, tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ 2 vụ án dùng xăng phóng hỏa đốt xe ôtô để trả thù cá nhân xảy ra trên địa bàn huyện Thạch Thành.