Điều chỉnh kích thước chữ

Năm 2020, bội chi ngân sách có thể lên đến 5,59% GDP

(CLO) Bội chi ngân sách năm 2020 ước khoảng 319,4 nghìn tỷ đồng, bằng 4,99% GDP. Tuy nhiên, nếu không thu được 38,5 nghìn tỷ đồng tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thì bội chi sẽ vào khoảng 357,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 5,59% GDP.

Audio
Dịch Covid-19 khiến ngân sách hụt thu khoảng 189 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa

Dịch Covid-19 khiến ngân sách hụt thu khoảng 189 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa

Quốc hội quyết định bội chi ngân sách nhà nước năm 2020 dưới 4% GDP, nhưng trường hợp không thu được 38,5 nghìn tỷ đồng tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp của ngân sách trung ương, thì bội chi năm 2020 khoảng 357,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 5,59% GDP.

Đó là một điểm đáng chú ý trong báo cáo của Chính phủ vừa gửi đến Quốc hội.

Tại báo cáo này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tâm lý tiêu dùng của xã hội, từ đó tác động đến số thu ngân sách nhà nước năm 2020.

Ước cả năm 2020, thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 1.323,1 nghìn tỷ đồng, giảm 189,2 nghìn tỷ đồng (-12,5%) so dự toán. Trong đó, thu ngân sách trung ương giảm dự toán khoảng 126,5 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách địa phương về tổng thể hụt khoảng 62,7 nghìn tỷ đồng so dự toán, không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết thì hụt khoảng 95 nghìn tỷ đồng.

Dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước năm 2020 là 1.747,1 nghìn tỷ đồng; thực hiện 9 tháng ước đạt 1.113,7 nghìn tỷ đồng, bằng 63,7% dự toán, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt gần 269,2 nghìn tỷ đồng, bằng 57,2% dự toán; chi trả nợ lãi đạt gần 80,7 nghìn tỷ đồng, bằng 68,3% dự toán, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2019; chi thường xuyên đạt 756,9 nghìn tỷ đồng, bằng 71,6% dự toán, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Khi chưa có Covid-19, Quốc hội quyết định dự toán bội chi ngân sách nhà nước năm 2020 là 234,8 nghìn tỷ đồng, bằng 3,44% GDP, trong đó bội chi ngân sách trung ương là 217,8 nghìn tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương là 17 nghìn tỷ đồng.

Đối với ngân sách trung ương, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, sau khi sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019 chuyển sang khoảng 14,3 nghìn tỷ đồng , thực hiện các giải pháp tiết kiệm, cắt giảm các nhiệm vụ chi khoảng 17,2 nghìn tỷ đồng để đảm bảo cân đối, thì dự kiến bội chi ngân sách trung ương tăng khoảng 95 nghìn tỷ đồng so dự toán. Bội chi ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2020 khoảng 5 nghìn tỷ đồng, giảm 12 nghìn tỷ đồng so dự toán.

Tổng hợp chung, bội chi ngân sách nhà nước cả năm 2020 ước khoảng 319,4 nghìn tỷ đồng, bằng 4,99% GDP. Tuy nhiên, con số này có thể cao hơn nhiều, nếu không thu được 38,5 nghìn tỷ đồng tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, dự kiến đến ngày 31/12/2020, so với GDP ước thực hiện, nợ công bằng khoảng 56,8%, nợ Chính phủ bằng khoảng 50,8%. Việc thực hiện kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ cho cân đối ngân sách nhà nước được điều hành, quản lý trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định.

Thế Vũ