Điều chỉnh kích thước chữ

Năm 2020, lợi nhuận của thép Thái Nguyên giảm tới 54%

(CLO) Năm 2020, lãi sau thuế của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên chỉ còn 18,8 tỷ đồng, giảm 54% so với năm 2019.

Audio
Năm 2020, lãi sau thuế của thép Thái Nguyên ở mức khiêm tốn 18,8 tỷ đồng

Năm 2020, lãi sau thuế của thép Thái Nguyên ở mức khiêm tốn 18,8 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO, mã chứng khoán trên sàn UPCoM: TIS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 và lũy kế cả năm.

Theo báo cáo, trong quý cuối năm 2020, doanh thu thuần của TISCO đạt 2.556 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Do giá vốn giảm sâu hơn, công ty vẫn có lợi nhuận gộp tăng trưởng 14%, lên mức 128 tỷ đồng.

Trong khi doanh thu tài chính vỏn vẹn 6,8 tỷ đồng, chi phí lãi vay vẫn neo ở ngưỡng 33 tỷ đồng mặc dù đã giảm 17%; chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp ghi nhận lần lượt là 17 tỷ đồng và 69 tỷ đồng.

Chốt quý, TISCO báo lãi sau thuế 3 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 12 triệu đồng cùng giai đoạn năm 2019.

Lũy kế năm 2020, lãi sau thuế của TISCO chỉ còn 18,8 tỷ đồng, giảm 54%. Kết quả kém tích cực này là do doanh thu thuần sụt giảm và chi phí lãi vay tiếp tục ở mức cao.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của TISCO đạt hơn 9.357 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối năm 2019. Trong đó, thép Thái Nguyên chỉ ghi nhận 126 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, các khoản phải thu ngắn hạn còn 523 tỷ đồng (giảm 18%), hàng tồn kho còn 1.248 tỷ đồng (giảm 8%)...

Trong tổng tài sản, chiếm phần lớn vẫn là nhóm tài sản dài hạn, đặc biệt là tài sản dở dang với 5.697 tỷ đồng tại dự án cải tạo, mở rộng sản xuất giai đoạn II. Đây là dự án có vốn đầu tư 8.100 tỷ đồng, được xây dựng từ năm 2007, tuy nhiên đến nay vẫn "đắp chiếu".

Tình hình vay nợ của TISCO vẫn chưa có chuyển biến tích cực, tổng dư nợ vay vẫn chiếm hơn 4.567 tỷ đồng trong tổng số nợ phải trả là 7.460 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu chỉ hơn 1.897 tỷ đồng.

T.Toàn