Điều chỉnh kích thước chữ
Xã Hà Sơn - Hà Trung (Thanh Hóa): 

Năm 2020, phấn đấu xây dựng thành công "Xã NTM nâng cao"

(CLO) Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện Hà Trung, Đảng bộ, chính quyền xã Hà Sơn đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Báo nói Công luận

Bên cạnh đó, địa phương cũng tranh thủ sự đồng thuận và chung tay góp sức của nhân dân đã xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM cuối năm 2016 và phấn đấu xây dựng thành công xã NTM nâng cao vào năm 2020.

Công sở xã Hà Sơn.

Công sở xã Hà Sơn.

Hà Sơn được chọn xây dựng NTM nâng cao trong top đầu của huyện quả là không hề dễ dàng khi kinh tế - xã hội của xã còn gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, với sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cùng với đó là những quyết sách và cách làm hiệu quả, xã đã huy động được cả hệ thống chính trị cũng như các tầng lớp nhân dân vào cuộc, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi. Đặc biệt, xuyên suốt lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế thông thoáng hỗ trợ bà con nông dân. Mỗi tổ chức, mỗi đoàn thể một nhiệm vụ thực hiện theo phương châm mà Đảng bộ xã đã đề ra là “cái dễ làm trước, cái khó làm sau, tuyệt đối không vội vàng, không chạy theo thành tích”. Cách làm này đã mang lại hiệu quả thiết thực mà không phải xã nào trên địa bàn tỉnh cũng làm được.

Để đạt được mục tiêu đề ra, xã Hà Sơn đã xây dựng phương án nâng cao các tiêu chí, đăng ký lộ trình đạt chuẩn NTM nâng cao. Đồng thời, báo cáo tình hình triển khai thực hiện cho huyện theo định kỳ. Trong đó, xã chủ động xây dựng nhiều giải pháp, chú trọng việc huy động nguồn lực đầu tư gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang.

Xã tiếp tục quan tâm đề ra các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân thông qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thường xuyên tuyên truyền định hướng những ngành, nghề dễ có thu nhập cao, tư vấn giới thiệu việc làm để người dân tham gia học nghề và có việc làm ổn định; khuyến khích người dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng đơn vị diện tích... Trong tiêu chí thu nhập, năm 2016 thu nhập bình quân đầu người của Hà Sơn đạt 32 triệu đồng/người/năm, năm 2019 thu nhập bình quân đạt 42,6 triệu đồng/người/năm và phấn đấu đến năm 2020 mức thu nhập đạt từ 45,5 triệu đồng/người/năm trở lên.

Ngoài ra, xã cũng chú trọng quan tâm đến công tác giảm nghèo cho người dân với các giải pháp như: Hỗ trợ vốn xoay vòng; giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng; hỗ trợ cây, con giống để phát triển sản xuất... Nếu xét theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao yêu cầu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 2,3% và xã sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, không để tái nghèo.

Các tiêu chí trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh trật tự, hành chính công cũng được nâng cao nhằm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể của xã Hà Sơn thường xuyên tuyên truyền và tổ chức các đợt ra quân vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, thu gom và xử lý rác đúng nơi quy định. Cùng với phát triển sản xuất để nâng cao đời sống nhân dân thì chính quyền còn quan tâm tu sửa nhiều tuyến đường giao thông nông thôn để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Ông Hà Văn Đốc - Bí thư Đảng ủy xã Hà Sơn cho biết: “Để hoàn thành xã NTM nâng cao yếu tố quan trọng nhất đó là sự đoàn kết, thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân, đặc biệt là người dân xác định rõ trách nhiệm chủ thể của mình trong xây dựng NTM nâng cao. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định công nhận xã Hà Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020”.

Có thể thấy, xây dựng NTM, NTM nâng cao là chủ trương đúng đắn và thiết thực của Đảng và Nhà nước với quan điểm lấy dân làm gốc, xây dựng NTM nâng cao là chăm lo đời sống của nhân dân, là hỗ trợ nhau cùng phát triển. Sau khi được công nhận xã NTM nâng cao, trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đang quyết tâm xây dựng xã Hà Sơn thành xã NTM kiểu mẫu.

Đình Hà