Điều chỉnh kích thước chữ

Năm 2020, Tập đoàn Cao su đạt lợi nhuận trước thuế gần 5.000 tỷ đồng

(CLO) Năm 2020, lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đạt 4.955 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch và vượt hơn 6% so với năm 2019.

Audio
Đến 15/12, nhiều doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã hoàn thành kế hoạch năm 2020

Đến 15/12, nhiều doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã hoàn thành kế hoạch năm 2020

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán trên sàn HOSE: GVR) vừa công bố kết quả kinh doanh tính đến ngày 15/12.

Theo công bố, năm 2020, các đơn vị thành viên GVR đã về đích trước kế hoạch sản lượng được giao. Tiêu biểu như: Cao su Mang Yang về trước kế hoạch 50 ngày, Cao su Tây Ninh - Siêm Riệp về trước kế hoạch 35 ngày, Cao su Việt Lào về trước kế hoạch 32 ngày...

Tính đến ngày 15/12, ước tính các chỉ tiêu về tài chính của GVR trong năm 2020 đã thực hiện vượt so với năm 2019.

Trong đó, chỉ tiêu hợp nhất về doanh thu và thu nhập khác của toàn Tập đoàn ước đạt 23.032 tỷ đồng, đạt 93,4% kế hoạch năm (vượt gần 3% so với năm 2019), lợi nhuận trước thuế 4.955 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch (vượt hơn 6% so với năm 2019).

Đối với chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ Tập đoàn, doanh thu đạt 4.071 tỷ đồng, vượt gần 14% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế 2.962 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch.

Về sản lượng khai thác, năm 2020, toàn VRG phấn đấu khai thác hơn 365.380 tấn mủ cao su, vượt chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Tập đoàn cũng đang đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất xuất kinh doanh, do vậy thời gian qua GVR đã hoàn tất nhiều thương vụ thoái vốn, và gần đây nhất là thu về hơn 1.300 tỷ đồng sau khi bán ra 9,34 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP - UPCoM).

Đối với 1,4 triệu cổ phiếu SIP còn lại, sẽ tiếp tục chào bán khi hoàn thành việc thẩm định giá, phê duyệt giá khởi điểm theo quy định.

Các thương vụ thoái vốn trước đó của VRG tại các công ty khác có thể kể đến như: CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG - UPCoM), CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư (CIC), CTCP Đầu tư Xây dựng Cao su (RCI)...

Bên cạnh đó, do nhu cầu phát triển đầu tư trong thời gian tới, mới đây Tập đoàn này đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp cho phép giảm một phần tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 để cân đối cho nguồn vốn đầu tư phát triển, mức chia cổ tức của năm 2020 từ 6% xuống 5%, tương đương giảm 400 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/12, cổ phiếu GVR tăng 5,6% lên 25.350 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh hơn 3,88 triệu đơn vị.

PV