Điều chỉnh kích thước chữ

Năm đầu nghỉ hưu, cán bộ quân đội không được lập doanh nghiệp

(CLO) Trong 12 tháng từ khi nghỉ hưu, người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội không được thành lập doanh nghiệp, công ty tư nhân.

Audio
Quy định cấm người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân trong năm đầu sau khi nghỉ hưu nhằm ngăn chặn tình trạng thành lập doanh nghiệp “sân sau” để tham nhũng. Ảnh minh họa

Quy định cấm người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân trong năm đầu sau khi nghỉ hưu nhằm ngăn chặn tình trạng thành lập doanh nghiệp “sân sau” để tham nhũng. Ảnh minh họa

Đây là một trong những quy định đang được Bộ Quốc phòng đem ra lấy ý kiến nhằm triển khai Nghị định 59 năm 2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Bộ Quốc phòng đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ.

Theo dự thảo, trong thời gian 12 tháng kể từ khi thôi giữ chức vụ, quyền hạn trong các đơn vị trực thuộc bộ, người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

Đáng chú ý, người “thôi giữ chức vụ” bao gồm cả người có chức vụ, quyền hạn về một trong các lĩnh vực quy định được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết chế độ thôi việc, kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, nghỉ hưu hoặc chuyển ra khỏi cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Các lĩnh vực mà người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội sẽ phải áp dụng quy định trên, gồm: Quản lý công tác kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế, hậu cần, kỹ thuật của các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; quản lý ngân hàng trong quân đội.

Quản lý công tác thanh tra quốc phòng của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và tương đương trở lên; cán bộ quản lý doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý; người đại diện phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng cử làm đại diện; quản lý nghiên cứu đề tài khoa học của các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Dự thảo thông tư cũng nêu rõ trường hợp vi phạm các quy định này sẽ tùy theo tính chất và mức độ của hành vi vi phạm bị xử lý theo điều lệnh quản lý bộ đội, quy định của pháp luật Nhà nước.

Theo Bộ Quốc phòng, việc quy định cấm người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội thành lập doanh nghiệp, công ty tư nhân trong 12 tháng sau khi nghỉ hưu nhằm ngăn chặn tình trạng thành lập doanh nghiệp “sân sau” để tham nhũng.

T.Toàn