Điều chỉnh kích thước chữ

Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực An sinh xã hội

(CLO) Hội nghị ASSA 36 được tổ chức thành công, với nhiều dấu ấn nhiệm kỳ Chủ tịch ASSA của BHXH Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, Tổng Thư ký ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019 có những đánh giá, nhận định về hợp tác giữa các tổ chức An sinh xã hội trong khu vực ASEAN cũng như tiến trình hội nhập quốc tế của BHXH Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị ASSA36

Quang cảnh hội nghị ASSA36

Hội nghị ASSA 36 vừa được BHXH Việt Nam phối hợp cùng Quỹ tín thác cho người lao động Brunei - ETF tổ chức thành công, đây cũng là hoạt động kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch ASSA 2018-2019 với nhiều dấu ấn quan trọng của BHXH Việt Nam. Trên cương vị Tổng Thư ký ASSA 2018-2019, xin ông cho biết, đâu là những dấu ấn lớn nhất của BHXH Việt Nam trong 02 năm giữ cương vị Chủ tịch ASSA?

Ông Đào Việt Ánh: Đây không phải lần đầu tiên BHXH Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASSA, tuy nhiên, điều đặc biệt trong nhiệm kỳ 2018-2019, cũng là thời điểm kỷ niệm 20 năm ngày thành lập ASSA. Chính vì vậy, khi một lần nữa tiếp nhận vai trò này, BHXH Việt Nam mong muốn thể hiện đậm nét hơn thông qua những hoạt động nội khối.

Điều này được thể hiện rõ nét qua Hội nghị ASSA 35 được tổ chức thành công tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam; điểm đặc biệt tại sự kiện này, chính là việc BHXH Việt Nam đề xuất thông qua Tuyên bố chung ASSA và sau đó là Kế hoạch hành động thực hiện Tuyên bố chung nhằm cụ thể hóa mạnh mẽ những nội dung được cam kết từ các tổ chức thành viên. Cần nhấn mạnh rằng, Tuyên bố chung ASSA có giá trị như một cương lĩnh hoạt động, thể hiện tầm nhìn dài hạn để các hoạt động của ASSA nói chung cũng như các tổ chức thành viên nói riêng cùng hướng tới.

Cũng liên quan đến dấu mốc 20 năm hình thành và phát triển, trên cương vị Chủ tịch, BHXH Việt Nam chủ trì xây dựng nội dung và phát hành ấn phẩm “ASSA: 20 năm đồng hành, phát triển”. Với các năm trước, qua các kỳ hội nghị được tổ chức, chỉ có “ASSA news” là ấn phẩm được phát hành và thông tin trong đó khá hẹp, xoay quanh hội nghị vừa được tổ chức. Còn với “ASSA: 20 năm đồng hành, phát triển”, đã ghi dấu là một ấn phẩm đặc biệt - theo đánh giá của hầu hết các tổ chức thành viên.

Điểm đặc biệt chính là “ASSA: 20 năm đồng hành, phát triển” chứa đựng toàn bộ thông tin mang tính tổng quát về kinh tế - xã hội và nhất là An sinh xã hội của khu vực ASEAN; bên cạnh đó là thông tin về quá trình hình thành, phát triển, quy mô quản lý, số đối tượng, các chế độ bao phủ... tương ứng của các tổ chức thành viên. Với hơn 100 trang nội dung, có thể thấy giá trị thông tin của ấn phẩm “ASSA: 20 năm đồng hành, phát triển” đã phần nào phác họa bức tranh An sinh xã hội của các quốc gia Đông Nam Á; không chỉ mang tính chất cung cấp thông tin một cách thuần túy, từng con số thống kê trong đó còn mang giá trị khoa học, chắc chắn rất hữu ích với giới nghiên cứu, các nhà quản lý, xây dựng chính sách ở các quốc gia trên khắp thế giới.

Một điểm cũng cần nhắc tới khi nhìn lại nhiệm kỳ giữ vai trò Chủ tịch ASSA của BHXH Việt Nam, đó chính là việc đề xuất chủ đề, tập trung vào các nội dung đang nóng hổi tính thời sự, có liên quan mật thiết đến An sinh xã hội trong xu thế phát triển mới như ứng dụng công nghệ, tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, lao động di cư, truyền thông, quản trị An sinh xã hội… để các tổ chức thành viên cùng quan tâm, phân tích đánh giá những khó khăn, thách thức, từ đó cùng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác. Điều này được thể hiện qua chủ đề của Hội nghị ASSA 35, ASSA 36 hay các hội thảo quốc tế được BHXH Việt Nam tổ chức trong nhiệm kỳ, nhìn chung đều được các tổ chức thành viên ASSA đánh giá là thiết thực, mang tính thời sự trong bối cảnh phát triển An sinh xã hội hiện nay. 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh (phải) chuyển giao nhiệm vụ Tổng Thư ký ASSA cho đại diện Quỹ An sinh xã hội quốc gia Campuchia – NSSF

Qua hai năm giữ cương vị Chủ tịch ASSA, theo ông, đâu là những bài học kinh nghiệm quan trọng mà BHXH Việt Nam có được? 

Ông Đào Việt Ánh: Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Trung ương 7 về cải cách chính sách BHXH đã và đang đặt ra các vấn đề cần phải nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác quốc tế. Chiến lược hội nhập quốc tế của Ngành BHXH đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt theo Quyết định 146/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra những mục tiêu hết sức cụ thể. Việc thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASSA là một trong những yêu cầu quan trọng để BHXH Việt Nam đạt được các mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương đặt ra nhiều vấn đề mới trong cải cách, xây dựng chính sách, như: Phát triển hệ thống chính sách BHXH đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế; Tăng cường sự liên kết, hỗ trợ giữa các chính sách BHXH cũng như tính linh hoạt của các chính sách nhằm đạt được mục tiêu mở rộng diện bao phủ; Đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư Quỹ BHXH theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả; hay như vấn đề đang được dư luận hết sức quan tâm hiện nay, chính là vấn đề điều chỉnh tuổi nghỉ hưu… Đây đều là những vấn đề mới mẻ, đã và đang đặt ra với công tác xây dựng chính sách cũng như tổ chức thực hiện.

Việc thực hiện hiệu quả hợp tác quốc tế, bao gồm cả song phương cũng như đa phương - như với các tổ chức thành viên ASSA, ISSA, sẽ đem lại nhiều lợi ích, với những bài học kinh nghiệm, kiến thức quan trọng để BHXH Việt Nam làm tốt hơn vai trò tham mưu xây dựng chính sách cũng như nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Những thông tin, tri thức từ các Hội nghị ASSA 35, ASSA 36 hay các hội thảo quốc tế được tổ chức, đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý xây dựng chính sách An sinh xã hội của Việt Nam sẽ có được những quan điểm, góc nhìn đánh giá và cả những bài học kinh nghiệm mới mẻ từ quốc tế.

Đối với BHXH Việt Nam, từ việc tham gia là thành viên và nhất là đóng vai trò tổ chức, chủ trì các hoạt động nói trên đã giúp đội ngũ cán bộ của Ngành BHXH trưởng thành hơn về nhiều mặt, từ kỹ năng giao tiếp, trao đổi thảo luận những vấn đề mang tính khoa học, quản lý tương đối phức tạp bằng ngoại ngữ, cho đến kỹ năng phối hợp tổ chức, truyền thông, cung cấp thông tin về các sự kiện quốc tế… đều đã được nâng lên một cách đáng kể. 

Các đại biểu dự hội nghị quan tâm đến ấn phẩm “ASSA: 20 năm đồng hành, phát triển”

Các đại biểu dự hội nghị quan tâm đến ấn phẩm “ASSA: 20 năm đồng hành, phát triển”

Từ những bài học kinh nghiệm có được, BHXH Việt Nam sẽ có những định hướng như thế nào để tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong thời gian tới? 

Ông Đào Việt Ánh: Trong thời gian qua, không chỉ thực hiện tốt vai trò là Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019, BHXH Việt Nam cũng đã tích cực thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, từng bước đạt được các mục tiêu trong Chiến lược đã được Chính phủ giao, phù hợp với yêu cầunhiệm vụ được đặt ra trong Nghị quyết 28-NQ/TW. Các hoạt động hợp tác song phương và đa phương - tham gia các diễn đàn, tổ chức An sinh xã hội của khu vực như ASSA, cũng như thế giới - ISSA, ILO, World Bank…đang ngày càng được thúc đẩy. BHXH Việt Nam chú trọng triển khai công tác đào tạo nhân lực, bao gồm cả đào tạo kỹ năng ngoại ngữ, kiến thức quốc tế về An sinh xã hội (phối hợp với Đại học Waikato, New Zealand); thiết lập hệ thống cán bộ thông tin đối ngoại trong toàn ngành…

Đây là những biện pháp nhằm từng bước xây dựng nền tảng vững chắc để nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế của Ngành BHXH và sẽ được thực hiện một cách tích cực hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, từ yêu cầu thực tiễn hội nhập của đất nước, tổ chức thực hiện BHXH, BHYT nói chung, trong đó có công tác hội nhập quốc tế của Ngành BHXH nói riêng đòi hỏi phải được tăng cường mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn.

Chẳng hạn như việc Việt Nam thực hiện nhiều hơn các hiệp định thương mại tự do - FTA với các quốc gia, khu vực trên thế giới, sẽ tác động đến cung, cầu hàng hóa, ảnh hưởng thị trường lao động. Bên cạnh đó là những thay đổi nhanh chóng do sự phát triển của công nghệ, dẫn đến thay đổi tính chất việc làm, phát sinh quan hệ lao động kiểu mới…

Những vấn đề này đòi hỏi công tác xây dựng, hoàn thiện các chính sách An sinh xã hội nói chung, BHXH, BHYT nói riêng, phải được thực hiện nhanh hơn, đồng bộ hơn; công tác tổ chức thực hiện phải ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hơn. Chính vì vậy, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế là yêu cầu tất yếu với Ngành BHXH.

Trân trọng cảm ơn ông! 

Minh Đức (thực hiện)

 
 
Tin mới
Phố trong làng tập 48: Ngọc tức giận vì mẹ thân mật với ông Lợi

(CLO) "Phố trong làng" tập 48 lên sóng tối 28/1, ông Lợi về Tân Xuân gặp bà Mây để nói chuyện công việc, làm ăn. Trong lúc cả hai đang nói chuyện thân mật Ngọc bất ngờ nhìn thấy khiến cô rất giận dữ.

Thắng Berrettini, tay vợt Rafael Nadal vào chung kết Australia mở rộng

(CLO) Chiến thắng trong trận bán kết tại giải Australia mở rộng trước đối thủ là tay vợt người Ý Matteo Berrettini vào chiều ngày 28/1, tay vợt số 3 thế giới Rafael Nadal giành quyền vào chung kết và thắp lên hy vọng chạm tới kỷ lục 21 lần vô địch Grand Slam.

Mỹ, Trung Quốc và Nga chạy đua vũ khí laser

(CLO) Trung Quốc đã công bố kế hoạch trang bị vũ khí laser cho máy bay chiến đấu tàng hình J-20, tăng cường đáng kể sức mạnh không đối không và thậm chí có thể cung cấp khả năng phòng thủ trước vũ khí siêu thanh.

Đen Vâu thắng lớn tại giải thưởng Làn sóng xanh 2021

(CLO) Không nằm ngoài dự đoán, Đen Vâu đã giành hàng loạt giải thưởng của Làn sóng xanh 2021, để khép lại một năm thành công ngoài mong đợi của rapper sinh năm 1989 này.

Chuyển nhượng ngày 28/1: Traore trở lại Barca, Vlahovic cập bến Juventus

(CLO) Adama Traore chính thức trở lại sân Camp Nou theo bản hợp đồng cho mượn từ Wolves; Juventus đạt thỏa thuận chiêu mộ Dusan Vlahovic từ Fiorentina; Man Utd cho Rangers mượn Amad Diallo, Arsenal đạt thỏa thuận với Matt Turner... là những tin chuyển nhượng bóng đá ngày 28/1 đáng chú ý.

Máy bay chiến đấu của Ukraine quá 'già yếu' so với Nga

(CLO) Quân đội Ukraine đã trải qua một chặng đường dài kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, song những thiếu sót trong khả năng không quân của nước này sẽ khiến Kiev dễ bị tấn công.

EU cấp phép thuốc viên kháng Covid của Pfizer

(CLO) Cơ quan quản lý thuốc của Liên minh châu Âu hôm thứ Năm đã bật đèn xanh cho thuốc viên kháng Covid-19 của Pfizer để điều trị người lớn có nguy cơ mắc bệnh nặng.

Kế hoạch đón trẻ mầm non ở TP. HCM trở lại trường sau Tết Nguyên đán

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP. HCM, trong giai đoạn đầu đón trẻ mầm non trở lại trường, các cơ sở giáo dục tạm thời chưa tổ chức ăn sáng cho trẻ.

Lâm Đồng: Khai mạc Hội báo xuân Nhâm Dần năm 2022

(CLO) Ngày 28/1, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông,  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khai mạc Hội báo xuân Nhâm Dần 2022.