Điều chỉnh kích thước chữ

Nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang thành cửa khẩu quốc tế

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 183/NQ-CP, quyết nghị nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thành cửa khẩu quốc tế.

Audio
Cửa khẩu Nam Giang. Ảnh: TTXVN

Cửa khẩu Nam Giang. Ảnh: TTXVN

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn tất các công việc cần thiết theo quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền để phối hợp với phía Lào tổ chức Lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) - Đắc Tà Oọc (tỉnh Sekong) vào thời gian thích hợp.

Cửa khẩu Nam Giang là điểm cuối của quốc lộ 14D. Cửa khẩu này nằm trên địa bàn xã La Dêê huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam, thông thương với cửa khẩu Đăk Tà Oọc thuộc tỉnh Sekong, CHDCND Lào.

Cửa khẩu Nam Giang là thành tố chính để lập ra khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang theo Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 24/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2016 tỉnh Quảng Nam có kiến nghị nâng cấp cửa khẩu Nam Giang thành cửa khẩu quốc tế.

Thế Vũ