Điều chỉnh kích thước chữ

Năng động, sáng tạo với những bước phát triển mới

(NB&CL) Với sự nỗ lực, năng động và sáng tạo, luôn luôn đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, nhiệm kỳ qua, giới báo chí và Hội Nhà báo Tuyên Quang đã có những bước trưởng thành đáng ghi nhận. Hội đã và đang ngày càng xứng đáng trở thành “Ngôi nhà chung ấm áp” của những người làm báo xứ Tuyên.

Audio

Nhiều sáng kiến, đổi mới

Hòa nhịp cùng với sự phát triển của báo chí cả nước, báo chí trong tỉnh, với phương châm “Hướng tới hội viên - nhà báo và vì hội viên - nhà báo”, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang và Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ qua, cùng với sự nỗ lực tự thân, với nhiều sáng kiến, đổi mới thông qua những hoạt động thiết thực, HNB Tuyên Quang đã và đang có bước phát triển vượt bậc.

Đầu nhiệm kỳ (năm 2011) từ  92 hội viên đến nay HNB Tuyên Quang đã có 176 hội viên là các nhà báo chuyên nghiệp và những người làm việc ở các cơ quan báo chí, sinh hoạt ở 5 Chi hội. Cùng với thời gian, mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định nhưng HNB Tuyên Quang luôn có nhiều hoạt động tích cực, đổi mới nhằm làm tốt hơn nữa công tác tập hợp, đoàn kết hội viên, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Hội. Trong rất nhiều nhiệm vụ của mình, HNB Tuyên Quang đã luôn coi trọng việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên.

Chủ tịch HNB Tuyên Quang Phùng Thị Lan trao thẻ hội viên HNBVN cho các hội viên
tại Hội Nghị triển khai công tác Hội năm 2017. 
Bên cạnh việc coi trọng tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Hội Nhà báo Việt Nam, Hội đã tích cực triển khai việc học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng; học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với giáo dục đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Nhà báo Phùng Thị Lan - Chủ tịch HNB Tuyên Quang cho biết: Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp đã giúp hội viên nâng cao bản lĩnh chính trị, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, nắm vững định hướng tuyên truyền của Đảng. Trong những năm qua, mặc dù mặt trái của cơ chế thị trường, mạng xã hội cùng những thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0 diễn biến phức tạp tác động tiêu cực đến hoạt động báo chí và những người làm báo, nhưng nhiệm kỳ qua HNB Tuyên Quang không có hội viên nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước; không có tác phẩm báo chí trái với quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; hội viên nhà báo không bị mạng xã hội “dẫn dắt”, “định hướng”.

Cùng với việc tích cực tham gia công tác chỉ đạo và quản lý báo chí, tạo điều kiện cho hội viên hành nghề, Hội luôn xác định việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Bên cạnh đó, kiên quyết phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo.

Hội đặc biệt chú trọng quan tâm đến việc đầu tư bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho những người làm báo. Mặc dù, trong điều kiện khó khăn về kinh phí, song Hội thường xuyên phối hợp cùng các cơ quan báo chí của tỉnh chăm lo, tổ chức các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ cho hội viên-nhà báo bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tiễn báo chí trên địa bàn; Chú trọng thực hiện có hiệu quả Đề án Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, qua đó, giúp các nhà báo có thêm điều kiện thực hiện những đề tài khó, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, giúp cho hội viên gắn bó với Hội hơn.

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Hội báo Xuân Tuyên Quang năm 2017.
HNB Tuyên Quang đã và đang làm tốt trách nhiệm là cơ quan thường trực “Giải Báo chí Tuyên Quang”, đồng thời, làm tốt việc khuyến khích, động viên các hội viên - nhà báo tham gia Giải BCQG, các Giải Báo chí của T.Ư và giành được những giải thưởng đáng khích lệ; quan tâm tổ chức cho hội viên đi thực tế sáng tác, giao lưu với các Hội Nhà báo bạn. Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ qua Hội đã xây dựng Đề án và ra mắt Trang thông tin điện tử “hoinhabaotuyenquang.org.vn” - đây là diễn đàn hoạt động nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên trong hoạt động báo chí cũng như hoạt động Hội.

Đồng thời, Hội chú trọng đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua; tăng cường các hoạt động xã hội, từ thiện nhằm nâng cao uy tín, phát huy ảnh hưởng của tổ chức Hội.

Xây dựng Hội phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới

“Thành tích của HNB Tuyên Quang hôm nay là nhờ sự nỗ lực và cộng hưởng trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội, lãnh đạo các cơ quan báo chí đối với mọi mặt hoạt động của Hội, trách nhiệm của các Chi hội, hội viên trong việc nhiệt tình tham gia các hoạt động của Hội. Trong đó, nhân tố quyết định thành công trong hoạt động Hội là sự chủ động, nhiệt tình, năng động của cán bộ Hội và đoàn kết, nhất trí trong ban lãnh đạo Hội; thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của hội viên để có những điều chỉnh kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo… tất cả vì mục tiêu “Đoàn kết - Bản lĩnh - đổi mới vì sự phát triển của Tuyên Quang”, Chủ tịch HNB Tuyên Quang Phùng Thị Lan, chia sẻ.

 Khai trương trang Thông tin Điện tử của Hội Nhà báo Tuyên Quang.
Với những thành tích đạt được, HNB Tuyên Quang đã vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Tuy nhiên, cũng theo lãnh đạo HNB Tuyên Quang, để nghiêm túc đánh giá, HNB Tuyên Quang vẫn còn rất nhiều việc để làm so với những yêu cầu đặt ra… Từ những việc đã làm được, những người làm công tác Hội ở Tuyên Quang suy nghĩ rằng: Khó khăn chính là thách thức để chúng ta tư duy, tìm cách thực hiện được nhiệm vụ một cách tốt nhất trong điều kiện có thể. Vì vậy, với chức năng và vị thế của mình, HNB Tuyên Quang  phải làm sao để trở thành “ngôi nhà chung” hấp dẫn đối với những người làm báo trên địa bàn, để quy tụ mọi người cùng tham gia sinh hoạt và xây dựng Hội vững mạnh. Không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của báo chí Tuyên Quang, có thêm nhiều hơn những tác phẩm báo chí khắc hoạ đậm đà bản sắc xứ Tuyên.

Đại hội lần thứ VI HNB tỉnh Tuyên Quang (nhiệm kỳ 2018 - 2023) được tổ chức vào hai ngày 25-26/10 là hoạt động quan trọng, có ý nghĩa chính trị lớn nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, nhiệm vụ hàng đầu của Đại hội lần thứ VI Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang là đề ra; đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng Tuyên Quang ngày càng đổi mới, phát triển và trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đặc biệt, trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với xã hội và báo chí. Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, điều này đang đòi hỏi báo chí và những người làm báo, HNB Tuyên Quang cần tiếp tục thể hiện phẩm chất tốt đẹp của Báo chí Cách mạng; nỗ lực sáng tạo, đổi mới, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, phát triển về số lượng, loại hình, đội ngũ, phương tiện tác nghiệp; bồi dưỡng, thu hút những cây bút có tâm, có tầm, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới của tỉnh, đất nước và nhu cầu thông tin ngày càng cao của xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tuyên Quang vốn giàu truyền thống cách mạng trong thời kỳ phát triển mới.

Ngọc Lành