Điều chỉnh kích thước chữ

Nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo

(CLO) Từ ngày 1/3/2019, ngân hàng chính sách (NHCSXH) sẽ nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay.

Audio
Từ ngày 1/3/2019, sẽ nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ (Ảnh minh họa)

Từ ngày 1/3/2019, sẽ nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ (Ảnh minh họa)

Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Lê Minh Hưng vừa ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Theo đó, kể từ ngày 1/3/2019, NHCSXH nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay. Đồng thời, nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn.

Trong năm 2018, theo báo cáo kết quả của NHCSXH, tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt 194.420 tỷ đồng, tăng 19.038 tỷ đồng so với năm 2017. Trong đó, vốn điều lệ tăng 3.197 tỷ đồng, vốn huy động của các tổ chức, cá nhân trên thị trường tăng 6.533 tỷ đồng, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương tăng 2.764 tỷ đồng.

Về tăng trưởng tín dụng, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 31/12/2018 đạt 187.792 tỷ đồng, tăng 16.003 tỷ đồng (+9,3%) so với năm 2017, với gần 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang được vay vốn. Trong đó, dư nợ tín dụng thực hiện theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 165.141 tỷ đồng, tăng 12.938 tỷ đồng (+8,5%), hoàn thành 100% kế hoạch.

Tổng doanh số cho vay năm 2018 đạt 62.078 tỷ đồng, tăng 6.964 tỷ đồng so với năm 2017, với hơn 2,1 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Riêng trên địa bàn TP. Hà Nội, trong năm 2018, thông qua 16 chương trình tín dụng chính sách, đã có trên 92 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH TP. Hà Nội. Trong đó, có trên 27 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, gần 34 ngàn lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm. Qua đó, thu hút trên 38 ngàn lao động; giúp cho 1 ngàn lượt học sinh sinh viên được vay vốn học tập, cho vay xây dựng mới và cải tạo trên 49 ngàn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ xây mới, sửa chữa cải tạo gần 3.900 căn nhà cho hộ nghèo...

Yên Thế