Điều chỉnh kích thước chữ

Ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp

(CLO) Văn phòng Chính phủ vừa phát đi chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Audio
Sáng 27/6/2019, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Sáng 27/6/2019, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Cụ thể, tại công văn số 11282/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc: Báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo như sau: Ngày 22/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Ngày 27/6/2019, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị trên.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị tại tất cả các cấp, các ngành một cách nghiêm túc, thực chất, đạt hiệu quả cao góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nội dung của Chỉ thị, bảo đảm không để xảy ra tình trạng tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động xã xây dựng để thực hiện Chỉ thị trên về Thanh tra Chính phủ trước ngày 31/12/2019.

Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương và đánh giá việc thực hiện Chỉ thị trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2020.

Trước đó, tại sáng 27/6/2019, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ra đời rất kịp thời, đáp ứng nguyện vọng, tâm tư của người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phổ biến quán triệt, triển khai chương trình hành động để thực hiện Chỉ thị số 10, gắn với thi hành Luật Phòng chống tham nhũng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quốc Trần