Điều chỉnh kích thước chữ

Ngân hàng giảm lãi vay hỗ trợ người dân tại vùng lũ miền Trung

(CLO) Để kịp thời hỗ trợ người dân tại miền Trung vượt qua khó khăn, khôi phục lại sản xuất, kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị trực thuộc xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới nhằm khôi phục sản xuất sau mưa lũ...

Audio
Ngành ngân hàng sẽ xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới nhằm khôi phục sản xuất sau mưa lũ ở miền Trung.

Ngành ngân hàng sẽ xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới nhằm khôi phục sản xuất sau mưa lũ ở miền Trung.

Ngày 23/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành văn bản số 7751/NHNN-TD chỉ đạo các tổ chức tín dụng, các chi nhánh, phòng giao dịch khẩn trương chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do bị ảnh hưởng của do bão lũ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. 

Theo đó, trong hai tuần vừa qua (từ 06-21/10/2020), mưa lũ đặc biệt lớn kéo dài trên diện rộng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tình trạng ngập lụt sâu, sạt lở đất, lũ quét đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Dự báo trong thời gian tới, mưa lũ còn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên ở mức cao.

Vì vậy, để kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, khôi phục lại sản xuất, kinh doanh, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài và NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố thực hiện ngay một số giải pháp.

Cụ thể, đối với các TCTD chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch khẩn trương chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, căn cứ khả năng tài chính xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất sau mưa lũ; hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay theo quy định.

Đối với NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, chủ động nắm sát tình hình mưa lũ trên địa bàn, chỉ đạo các tổ chức tín dụng khẩn trương rà soát, thống kê dư nợ vay bị thiệt hại do mưa lũ để kịp thời triển khai việc hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn về con người và tài sản, kho quỹ trong quá trình mưa lũ, thường xuyên cập nhật các thông tin để có giải pháp xử lý kịp thời; phối hợp với các Sở, ban, ngành trên địa bàn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong việc hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do thiên tai.

Ngoài ra, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kết quả triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ của ngành ngân hàng trên địa bàn (cụ thể về dư nợ, số khách hàng bị thiệt hại; dư nợ, số khách hàng được hỗ trợ thông qua các biện pháp: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, cho vay mới, biện pháp hỗ trợ khác). 

Ngọc Anh