Điều chỉnh kích thước chữ

Ngân sách Nhà nước chi vượt thu 40,6 nghìn tỷ trong 10 tháng đầu năm

(CLO) Tổng chi ngân sách Nhà nước trong 10 tháng 2017 ước đạt 1.013,2 nghìn tỷ đồng, trong khi đó, tổng thu 972,6 nghìn tỷ đồng. Như vậy, ngân sách Nhà nước chi vượt thu 40,6 nghìn tỷ đồng.

Audio
Mới đây, Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thu ngân sách Nhà nước 10 tháng đạt 972,6 nghìn tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán năm và tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu nội địa, đạt 776,8 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán năm và tăng 12,7% so cùng kỳ năm 2016. Số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, ước đạt 605,7 nghìn tỷ đồng, bằng 77,4% dự toán năm và tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2016.

Thu từ dầu thô đạt 37,86 nghìn tỷ đồng, bằng 98,8% dự toán năm và tăng 16,1% so với cùng kỳ, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán đạt 11,26 triệu tấn, bằng 91,8% kế hoạch. Giá dầu thanh toán bình quân đạt 53,9 USD/thùng, cao hơn 3,9 USD/thùng so với giá tính dự toán năm.

Ngân sách Nhà nước chi vượt thu 40,6 nghìn tỷ trong 10 tháng đầu năm
 1
Ảnh minh họa. 
Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 237 nghìn tỷ đồng, sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng thế chế độ 81,6 nghìn tỷ đồng, thì thu cân đối ngân sách nhà nước từ xuất nhập khẩu là 155,3 nghìn tỷ đồng bằng 83,2% dự toán năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016.  

Bộ Tài chính nhận định, tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán và cùng kỳ năm trước. Ước tính có 47/63 địa phương thu đạt trên 81% dự toán năm và 58/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Có 5 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ chủ yếu do nguyên nhân khách quan.

Tổng chi ngân sách Nhà nước 10 tháng đạt 1.013,2 nghìn tỷ đồng, bằng 72,9% dự toán năm, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2016. Bội chi ngân sách trung ương khoảng 69,6% dự toán năm; ngân sách địa phương chênh lệch thu lớn hơn chi.

Trong những tháng còn lại của năm 2017, Bộ Tài chính nhấn mạnh, tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan của địa phương tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá. Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2017 ở mức cao nhất.


PV