Điều chỉnh kích thước chữ
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình:

Ngành ngân hàng cần kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

(CLO) Sáng nay (5/12), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ và định hướng 10 năm tới.

Audio

Sự kiện: tham nhũng

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, đánh giá về những kết quả nổi bật đã đạt được của ngành ngân hàng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ: Công tác CCHC của NHNN Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 được tiến hành đồng bộ, bài bản và đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Qua 8 năm đánh giá Chỉ số CCHC (PAR Index), có 5 năm liên tiếp gần đây, NHNN là cơ quan duy nhất liên tục xếp thứ nhất trong số 19 bộ, cơ quan.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết: Theo báo cáo về Môi trường kinh doanh 2020 được Ngân hàng Thế giới công bố tháng 10 năm 2019, chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam hiện xếp thứ 25/190 nền kinh tế, là chỉ số xếp thứ hạng cao nhất trong số 10 chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh, xếp thứ 2 trong ASEAN (sau Brunei).

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, những kết quả trên của NHNN Việt Nam góp phần vào cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Cùng với đó, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của NHNN đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. NHNN đã triển khai thực hiện nghiêm các quy định về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hình thành nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tiến trình hội nhập quốc tế về hoạt động ngân hàng; đã thực hiện tuyển dụng bằng phương thức điện tử, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan trong công tác thi tuyển để nâng cao chất lượng đầu vào của cán bộ, công chức.

Về cải cách tài chính công, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá, NHNN đã có những kết quả bước đầu trong thay đổi tư duy và nhận thức của công chức, viên chức đối với vấn đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính.

Công tác tài chính, kế toán ngày càng hoàn thiện, đáp ứng và phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Việc quản lý, điều hành ngân sách ngày càng sát với thực tế, đáp ứng được các yêu cầu từ thực tiễn; bảo đảm sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả.

NHNN cũng là một trong những Bộ, cơ quan đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử. NHNN Việt Nam đã ban hành đồng bộ chính sách, chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, an ninh, an toàn thông tin và triển khai đạt được nhiều kết quả tích cực, đã ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử; đã có 61/348 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được triển khai; tích cực tham gia Cơ chế một cửa Quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

Triển khai tích hợp, cung cấp thông tin, dữ liệu của 08 chỉ tiêu thuộc phạm vi quản lý với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quà lưu niệm tặng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quà lưu niệm tặng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình lưu ý ngành Ngân hàng một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây: Một là, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh, tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế; đảm bảo hệ thống pháp luật ngân hàng đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng và tiền tệ trong giai đoạn tới. Tập trung vào đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật NHNN, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Phòng chống rửa tiền...

Hoàn thiện cơ chế, chính sách về thanh tra, giám sát ngân hàng, các quy định về xử lý nợ xấu; về ứng dụng các phương tiện thanh toán mới, hiện đại, tăng cương thanh tra giám sát, không để xảy ra các vi phạm của các ngân hàng như trước đây, dẫn đến phải xử lý vi phạm, truy tố hình sự. Đội ngũ thanh tra giám sát này phải chuyên nghiệp, nắm vững nghiệp vụ, có phẩm chất liêm khiết, trong sạch, không bị cám dỗ…

Ba là, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh cải cách tài chính công, triển khai có hiệu quả cơ chế tự chủ về tài chính đối với từng loại hình tổ chức.

Bốn là, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, thực hiện tốt việc xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo quy định.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp/dựng ngành Ngân hàng trong sạch vững mạnh, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm để bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường tốt công tác quản lý nhà nước để các ngân hàng thương mại hoạt động lành mạnh, hiệu quả. Tổ chức triển khai có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến công tác cải cách TTHC…

Sáu là, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị; sử dụng hiệu quả Chỉ số CCHC trong theo dõi, đánh giá; quan tâm việc triển khai khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan của ngành ngân hàng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải CCHC...

Quốc Trần