Điều chỉnh kích thước chữ

Ngày 30/11/2017 sẽ kết thúc thời hạn nhận tác phẩm dự Giải: "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí"

(CLO) Vừa qua, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục có Công văn gửi Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố; Các Liên Chi hội, Chi hội trực thuộc về việc gửi tác phẩm dự Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Audio

Nội dung công văn nêu rõ: Thực hiện Kế hoạch số 1370/KH-HNBVN-MTTQVN ngày 30/12/2016 của Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam về việc phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Ngày 4/1/2017 tại Hội nghị toàn quốc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, với sự tham dự của đồng chí Tổng Bí thư, Giải đã được chính thức phát động và công bố Thể lệ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đây là Giải báo chí có ý nghĩa quan trọng, được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 18/1/2017, Hội Nhà báo Việt Nam đã có Công văn số 20/CV-HNBVN gửi các cấp Hội triển khai Giải theo Kế hoạch. Đến nay, BTC đã nhận được tác phẩm dự Giải của một số cơ quan báo chí và các cấp Hội.

Ngày 30/11/2017 sẽ kết thúc thời hạn nhận tác phẩm dự Giải:
Cuộc họp ngày 17/10/2017 của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" 
Theo Kế hoạch và Thể lệ Giải, thời hạn nhận tác phẩm sẽ kết thúc vào ngày 30/11/2017, chấm sơ khảo và chung khảo trong tháng 12/2017. Theo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Giải tại cuộc họp ngày 17/10/2017, Lễ trao Giải sẽ được tổ chức trang trọng và truyền hình trực tiếp vào ngày 2/1/2018, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Để Giải thành công tốt đẹp đúng tiến độ, Hội Nhà báo Việt Nam trân trọng đề nghị các cấp Hội phối hợp với các cơ quan báo chí, khẩn trương đôn đốc, hoàn thành thu nhận tác phẩm dự Giải gửi về Ban Tổ chức, theo địa chỉ: Ban Nghiệp vụ- Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ- Hà Nội. ĐT: 024.38246530- 02439351071; 0972628386 (Ngoài bì đề rõ: Tham dự Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

                                                                                                          PV