Điều chỉnh kích thước chữ

Ngày mai 12/8, khai mạc phiên họp thứ 36 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(CLO) Từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2019, Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Audio

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này UBTV Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau đây:

Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

1.Về công tác xây dựng pháp luật: UBTV Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của 5 dự án Luật, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật Chứng khoán (sửa đổi); Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Thư viện. Bên cạnh đó, UBTV Quốc hội sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

2. Về công tác giám sát: UBTV Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”; Cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”; Xem xét việc thực hiện các nghị quyết của UBTV Quốc hội về giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018 và tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.  (Phiên chất vấn, trả lời chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Truyền hình Quốc hội Việt Nam, vào ngày 15/8/2019).

3. Về các vấn đề kinh tế-xã hội: UBTV Quốc hội cho ý kiến về các nội dung sau: Cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (vốn ngoài nước) cho 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. ii) Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước. 

PV