Điều chỉnh kích thước chữ

Ngày Pháp luật Việt Nam đã trở thành sự kiện chính trị-pháp lý quan trọng của đất nước

(CLO) Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong buổi lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” do Bộ Tư pháp tổ chức vào tối 9/11, tại Hà Nội.

Báo nói Công luận

Các đại biểu tới dự buổi lễ. Ảnh: Lê Sơn 

Tối 9/11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức buổi lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và đại diện một số cơ quan hữu quan tới dự.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật lấy ngày 9/11 (ngày ban hành Hiến pháp năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập) là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Ngày Pháp luật được triển khai từ năm 2013 và được duy trì hằng năm.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, chỉ đạo, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các cơ quan cùng với sự chủ động tham mưu của ngành tư pháp, đặc biệt là sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, việc triển khai Ngày Pháp luật đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và là điểm nhấn của công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Sơn 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích của các ban, bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức có hiệu quả Ngày Pháp luật, trong đó, Bộ Tư pháp, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt Ngày Pháp luật những năm vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Ngày Pháp luật đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trở thành một sự kiện chính trị-pháp lý quan trọng của đất nước, ngày hội của toàn dân, đóng góp tích cực vào việc nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của toàn xã hội.

Để Ngày Pháp luật năm 2019 và các năm tiếp theo thực sự có ý nghĩa thiết thực, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tiếp tục thực hiện thật tốt công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật với tầm nhìn tổng thể, dài hạn, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các quy định của Hiến pháp; thể chế hóa các chủ trương của Đảng thành quy định của luật, đặc biệt là về tổ chức bộ máy Nhà nước; bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Bên cạnh đó, cần chú trọng tăng cường hơn nữa đến việc triển khai, xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành luật để các luật được ban hành sớm đi vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là trong tuân thủ và chấp hành pháp luật để mọi người dân tin tưởng, noi theo.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật. Ảnh: Lê Sơn 

Xây dựng giải pháp hiệu quả để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, coi đây là khâu đột phá trong tổ chức thi hành pháp luật, là mục tiêu quan trọng nhất của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Mỗi người dân, mỗi cộng đồng cần chủ động hơn trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, học tập và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật vì lợi ích của mình và cộng đồng.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật để phục vụ đắc lực hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, để các hoạt động này gần gũi và cần thiết hơn đối với mỗi cộng đồng, mỗi người dân. Xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước là lực lượng nòng cốt với cơ chế, chính sách phù hợp để động viên, thu hút các nguồn lực xã hội tham gia.

Trong dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 5 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

PV