Điều chỉnh kích thước chữ

Nghệ An dẫn đầu Bắc Trung Bộ về chỉ số PCI năm 2018

(CLO) Theo Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2018 vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố ngày hôm nay, Nghệ An xếp thứ 19 trong cả nước và dẫn đầu Bắc Trung Bộ về chỉ số PCI.

Báo nói Công luận

Theo báo cáo này, tỉnh Nghệ An xếp thứ 19, tăng 2 bậc so với năm 2017. Đây là vị trí cao nhất từ trước tới nay của tỉnh Nghệ An (năm 2014 thứ 28; 2015 thứ 32; 2016 thứ 25 và 2017 thứ 21).

Với vị trí 19 về chỉ số PCI năm 2018 đã thể hiện những nỗ lực của các cấp chính quyền, người dân tỉnh Nghệ An trong công tác cải cách hành chính

Với vị trí 19 về chỉ số PCI năm 2018 đã thể hiện những nỗ lực của các cấp chính quyền, người dân tỉnh Nghệ An trong công tác cải cách hành chính

Vị trí xếp hạng vị trí PCI năm 2018 đã thể hiện những nỗ lực của các cấp chính quyền, người dân tỉnh Nghệ An trong công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư...

Thu hút đầu tư là lĩnh vực rất quan trọng, là động lực phát triển nên nhiều năm qua được Nghệ An đặc biệt quan tâm. Lãnh đạo các cấp, ngành đã chỉ đạo sát sao các cơ quan, đơn vị triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện với những giải pháp cụ thể để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao các chỉ số thành phần của chỉ số PCI (năng lực cạnh tranh cấp tỉnh).

Trọng Đức