Điều chỉnh kích thước chữ

Nghệ An đề xuất bổ sung 7843 chỉ tiêu biên chế giáo viên

(CLO) Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch tỉnh Nghệ An đã đề xuất bổ sung 7843 chỉ tiêu biên chế giáo viên và hỗ trợ cơ sở, vật chất bổ sung trang thiết bị dạy học.

Audio

Tại Hội Nghị Trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy-  Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều chia sẻ một số vấn đề liên quan đến giáo dục tại tỉnh Nghệ An.

Theo đó, tỉnh Nghệ An luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung mọi nguồn lực đầu tư, ưu tiên trước hết cho phát triển giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực của tỉnh nhà.

Luôn quan tâm quy hoạch, sắp xếp, sáp nhập trường lớp, điểm trường lẻ, đảm bảo quyền lợi học sinh và thực hiện đổi mới giáo dục.

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị trực tuyến (ảnh TL).

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị trực tuyến (ảnh TL).

 Huy động được nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từng bước đồng bộ, chuẩn hóa; chú trọng các trường vùng miền núi, khó khăn. Thường xuyên quan tâm bổ sung đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất, uy tín, năng lực, đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục toàn diện được khẳng định: Kết quả học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế liên tục đứng tốp đầu cả nước, đến năm học 2018 - 2019, Nghệ An là tỉnh có số lượng học sinh đạt giải tất cả các môn thi HSG quốc tế; hàng năm số học sinh thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao thuộc tốp đầu toàn quốc.

Công tác nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên thu được nhiều kết quả đáng khích lệ; Chất lượng dạy học ngoại ngữ được nâng lên.

Chất lượng phổ cập giáo dục; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm và có chuyển biến tích cực; vừa qua, thành phố Vinh là 1 trong 2 thành phố của Việt Nam được UNESCO công nhận “thành phố học tập toàn cầu”.

Chất lượng giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học từng bước được nâng lên:  Kết quả giải quyết việc làm cho người lao động sau tốt nghiệp có việc làm đạt 87,26%, một số nghề sau đào tạo 100% lao động đều có việc làm, thu nhập ổn định, với mức thu nhập bình quân từ 5-7 triệu đồng/tháng.

Quan tâm hợp tác quốc tế trong đào tạo và kiểm định chất lượng giáo dục. Giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp lớn trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Nghệ An, các tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ và các tỉnh nước bạn Lào; đáp ứng tốt nhu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả định hướng giai đoạn 2021-2025 và nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Ngành Nghệ An lLấy đổi mới, sáng tạo làm động lực phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là quyết định; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, làm khâu đột phá; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo làm trung tâm; giáo dục Nghệ An tập trung một số vấn đề ưu tiên như sau:

Huy động mọi nguồn lực, tập trung thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018; chương trình giáo dục mầm non sau 2020 và khung chương trình quốc gia giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

 Phát triển chương trình giáo dục địa phương, chương trình nhà trường, chương trình đào tạo nghề và chương trình giáo dục đại học theo hướng hiện đại, hội nhập; tập trung ưu tiên thúc đẩy và nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học và kỹ năng toàn cầu cho người học và người lao động;

Thực hiện thành công các mô hình giáo dục” Mô hình trường trọng điểm chất lượng cao, trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia; phát triển các chương trình đào tạo kiểm định theo tiêu chuẩn

Nghệ An có một số kiến nghị, đề xuất; kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ban ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ:

 Đề xuất bổ sung 7843 chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non, phổ thông cho tỉnh Nghệ An; đã được Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Hỗ trợ Nghệ An tăng cường xây dựng cơ sở, vật chất bổ sung trang thiết bị dạy học theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; 

Đề nghị Bộ GD&ĐT cùng các Bộ, ban, ngành quan tâm hỗ trợ Nghệ An xây dựng mô hình xã hội hóa các trường phổ thông dân miền núi và vùng khó khăn.  

Trinh Phúc