Điều chỉnh kích thước chữ

Ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm trên cả nước

(CLO) Theo các điều khoản trong Thông tư 17/2012 quy định về dạy thêm, học thêm đã hết hiệu lực. Do đó, cả nước sẽ phải ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm trong khi chờ những quy định mới từ Bộ GD-ĐT.

Báo nói Công luận
Ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm trên cả nước. Ảnh minh họa

Ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm trên cả nước. Ảnh minh họa

Theo đó, mới đây Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Hữu Độ đã ký và ban hành Quyết định 2499 về việc công bố hết hiệu lực một số điều của Thông tư 17/2012, quy định về dạy thêm, học thêm.

Theo Quyết định này các điều hết hiệu lực của Thông tư 17/2012 quy định về dạy thêm, học thêm gồm Điều 6,8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14.  Tất cả các điều đều đã hết hiệu lực trong Thông tư 17.

Cụ thể, Điều 6: Quy định về tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; Yêu cầu đối với người dạy thêm (Điều 8); Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (Điều 9); Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm (Điều 10); Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (Điều 11);

Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm (Điều 12); Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (Điều 13); Thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; Đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm (Điều 14).

Như vậy, với Quyết định 2499, cả nước sẽ ngừng cấp phép dạy thêm.

Được biết Quyết định 2499 được ban hành ngày 26/8/2019. Tuy nhiên, các Điều 6,8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 hết hiệu lực từ 1/7/2016. Vậy, những đơn vị được cấp phép trong khoảng thời gian từ 2/7/2016 tới ngày 25/8/2019 sẽ được xử lý như thế nào.

Đây là vấn đề đang thu hút sự quan tâm của báo chí cũng như xã hội về việc quản lý việc cấp phép học thêm, dạy thêm tại các sở giáo dục trong cả nước.

Lương Minh