Điều chỉnh kích thước chữ

Người dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai tiếp tục đồng lòng chung sức, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển

(CLO) Dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ III, năm 2019. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kỳ vọng gần 700.000 người dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh Gia Lai tiếp tục đồng lòng chung sức, xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển. Mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Audio
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VGP

Phát biểu Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ III, năm 2019 diễn ra vào hôm nay (25/11), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền tỉnh trong đầu tư phát triển toàn diện địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

Tỉnh cũng làm tốt việc phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng; cung cấp thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã, thôn đặc biệt khó khăn... Công tác giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa; đào tạo nghề và giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, công tác quốc phòng, an ninh vùng dân tộc và miền núi được quan tâm đồng bộ và đạt hiệu quả cao.

Để địa bàn vùng dân tộc thiểu số của tỉnh phát triển hơn nữa trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh cần tiếp tục ưu tiên, tập trung các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội khu vực đồng bào dân tộc thiểu số đồng bộ. Khai thác tiềm năng lợi thế về địa chính trị, kinh tế và an ninh quốc phòng để tạo sinh kế mới; phát triển các dự án sản xuất sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị; khai thác tiềm năng về văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số để phát triển du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao tặng 50 triệu đồng cho Trường Phổ thông dân tộc Đông Gia Lai. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao tặng 50 triệu đồng cho Trường Phổ thông dân tộc Đông Gia Lai. Ảnh: VGP

Cùng với đó, tỉnh Gia Lai cần tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề để nâng cao mặt bằng dân trí, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng dân tộc thiểu số. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết hiệu quả những vấn đề khó, phức tạp trong cộng đồng.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai cần phát huy cao độ truyền thống của quê hương, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển.

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp cần tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, đội ngũ cán bộ, công chức trung thành, tận tuỵ, liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Với 34 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số khoảng 700.000 người, chiếm gần một nửa số dân trên toàn tỉnh (46%). Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kỳ vọng gần 700.000 người dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh Gia Lai tiếp tục đồng lòng chung sức, xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển. Mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

PV