Điều chỉnh kích thước chữ

Người từ đủ 14 tuổi phạm tội về ma túy sẽ bị truy tố

(CLO) Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 13/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy.

Báo nói Công luận
Đối tượng và tang vật trong một vụ vận chuyển ma túy Công an tỉnh Nam Định triệt phá thành công. Ảnh: Soha

Đối tượng và tang vật trong một vụ vận chuyển ma túy Công an tỉnh Nam Định triệt phá thành công. Ảnh: Soha

Theo đó, trong nhóm chỉ tiêu về tội phạm và đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, Quyết định 13/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu về truy tố, xét xử, thi hành án tội phạm về ma túy.

Các chỉ tiêu về truy tố tội phạm về ma túy gồm: Số vụ, số bị can bị truy tố về tội phạm ma túy theo tội danh, độ tuổi (từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi, từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, từ đủ 18 đến 30 tuổi, từ đủ 30 tuổi trở lên); giới tính; nghề nghiệp; quốc tịch; dân tộc.

Các chỉ tiêu về xét xử tội phạm về ma túy bao gồm: Số vụ, số bị cáo phạm tội ma túy theo tội danh, độ tuổi (từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi, từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, từ đủ 18 đến 30 tuổi, từ đủ 30 tuổi trở lên); giới tính, nghề nghiệp; quốc tịch; dân tộc và mức hình phạt.

Các chỉ tiêu về thi hành án các tội phạm về ma túy gồm: Số vụ, số tiền, số chất ma túy, tiền chất, số đối tượng phạm tội về ma túy thi hành án theo tội danh, độ tuổi (từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi, từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, từ đủ 18 đến 30 tuổi, từ đủ 30 tuổi trở lên); giới tính; nghề nghiệp; quốc tịch; dân tộc và mức án thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ 15/4/2019.

PV