Điều chỉnh kích thước chữ

Nhật Bản tài trợ gần 720 tỷ đồng ODA cho Hà Tĩnh

(CLO) Thông qua Nhà nước ta, các tổ chức quốc tế và mở rộng tiếp xúc song phương, mấy năm qua, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được hưởng sự tài trợ lớn từ ODA của Nhật Bản

Audio

Là một tỉnh kinh tế còn khó khăn, luôn bị thiên tai đe doạ, nhưng những năm qua, cơ sở hạ tầng của Hà Tĩnh có sự phát triển mạnh, trong đó có sự  đóng góp đáng kể từ nguồn tài trợ ODA từ Nhật

Theo báo cáo của Sở  Ngoại vụ Hà  Tĩnh, mấy năm gần đây, chính phủ Nhật Bản tài trợ ODA cho tỉnh Hà Tĩnh gần 720 tỷ đồng để đầu từ vào các công trình hạ tầng. Đó là các công trình, dự án như: chương trình tín dụng chuyên ngành JICA (I- VI); dự án phát triển bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, sử dụng vốn vay JBIC; đầu tư xây dựng 9 trường tiểu học; phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ JICA, sử dụng vốn vay JICA.

Nhật Bản tài trợ gần 720 tỷ đồng ODA cho Hà Tĩnh 1
 Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh ngày mỗi hiện đại, khang trang hơn có sự tài trợ ODA của Nhật Bản

Nhờ đó, Hà Tĩnh đã xây dựng được 379 km đường điện, 42 trạm biến áp, 5 hồ, đập chứa nước; 43 kênh mương nội đồng; trên 187 km đường GTNT; 7 nhà máy nước với tổng công suất 34.500m 3 /ngày, đêm. Ngoài ra còn xây dựng thêm 82 phòng học, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, góp phần thực hiện công cuộc xoá đói giảm nghèo, nâng cao cuộc sống cho nhân dân, nhất là ở các vùng khó khăn.

Diễm Hằng