Điều chỉnh kích thước chữ

Nhiệt điện Phả Lại bị phạt và truy thu gần 2 tỷ đồng tiền thuế

(CLO) Nhiệt điện Phả Lại (PPC) công bố thông tin việc xử lý vi phạm về thuế với tổng số tiền truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế là hơn 1,89 tỷ đồng.

Audio
Nhiệt điện Phả Lại (PPC) bị phạt và truy thu gần 2 tỷ đồng tiền thuế. Ảnh: PPC

Nhiệt điện Phả Lại (PPC) bị phạt và truy thu gần 2 tỷ đồng tiền thuế. Ảnh: PPC

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HoSE: PPC) vừa nhận quyết định của Cục thuế Tỉnh Hải Dương về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế tổng số tiền hơn 1,89 tỷ đồng.

Thời kỳ thanh tra thuế là năm 2018 bao gồm các sắc thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và thuế tài nguyên.

Theo đó, xử phạt khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp đối số tiền 294.639.686 đồng;

Ngoài ra PPC còn phải khắc phục hậu quả, bao gồm: Truy thu thuế số tiền 1.473.198.428 đồng, trong đó truy thu thuế TNDN 1.124.703.926 đồng và truy thu thuế GTGT 348.494.502 đồng; Tiền chậm nộp tiền thuế số tiền 125.426.127 đồng, trong đó gồm cả tiền chậm nộp thuế GTGT và tiền chậm nộp thuế TNDN.

Tổng cộng các khoản Nhiệt điện Phả Lại phải nộp truy thu, tiền chậm nộp và tiền phạt là 1.893.264.241 đồng. Thời hạn nộp phạt thuế là 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định, nếu quá thời hạn 10 ngày mà tổ chức vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Được biết, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu của PPC tăng 12% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 5.909 tỷ đồng, do chi phí giá vốn tăng cao nên lợi nhuận trước thuế giảm 13% còn gần 948 tỷ đồng, tuy nhiên cũng đã vượt 21% mục tiêu lãi trước thuế mà trước đó đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 12% so với cùng kỳ còn hơn 776 tỷ đồng. Tính đến 30/09/2019, Nhiệt điện Phả lại còn hơn 1.792 tỷ đồng LNST chưa phân phối, gần 814 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và gần 12 tỷ đồng thặng dự vốn cổ phần.

Minh Chí