Điều chỉnh kích thước chữ

Nhiệt điện Phú Mỹ cán mốc 300 tỷ kWh điện

(CLO) Các nhà máy điện thuộc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã trở thành đơn vị phát điện đầu tiên ở Việt Nam phát lên hệ thống điện quốc gia sản lượng điện thứ 300 tỷ kWh vào sáng nay, 2/11.

Audio
Nhà máy điện Phú Mỹ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 16 tỷ kWh/năm

Nhà máy điện Phú Mỹ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 16 tỷ kWh/năm

Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 2/11/2020, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (Công ty hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty Phát điện 3) đã trở thành đơn vị phát điện đầu tiên ở Việt Nam phát lên hệ thống điện quốc gia sản lượng điện thứ 300 tỷ kWh.

Các nhà máy điện do Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ quản lý vận hành được khởi công xây dựng từ năm 1997 để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng điện phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời tiêu thụ một sản lượng khí đồng hành được tận dụng trong quá trình khai thác các giếng dầu của mỏ Bạch Hổ.

Từ một nhà máy với 2 tổ máy phát điện tuabin khí chu trình đơn có tổng công suất 288 MW vào năm 1997, đến nay công ty vận hành 4 nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp (Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Phú Mỹ 4) bao gồm 13 tổ máy phát điện với tổng công suất là 2.540 MW, chiếm khoảng 4,54% công suất của hệ thống điện Việt Nam.

Hàng năm, các Nhà máy điện Phú Mỹ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 16 tỷ kWh, chiếm hơn 18% sản lượng điện phía Nam và hơn 6% sản lượng điện toàn hệ thống điện.

Tổng sản lượng điện phát mùa khô năm 2020 của Phú Mỹ là 7,33 tỷ kWh, một số thời điểm sản lượng phát trong ngày tương đối cao, cụ thể ngày 29/2/2020, sản lượng điện phát là 56,190 triệu kWh, chiếm khoảng 8,55% tổng sản lượng điện toàn hệ thống và chiếm khoảng 18,21% nhu cầu phụ tải phía Nam.

Để chủ động đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đang thực hiện các thủ tục triển khai đấu thầu, đàm phán và ký hợp đồng mua khí sau tái hóa LNG cung cấp cho các nhà máy điện Phú Mỹ để bổ sung cho lượng khí thiên nhiên suy giảm.

T.Toàn