Điều chỉnh kích thước chữ

Nhiều bất cập tại Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội

(CLO) Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) mặc dù được đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng nhưng trong quá trình triển khai vẫn còn nhiều bất cập.

Audio

XX