Điều chỉnh kích thước chữ

Nhiều bộ, ngành chưa giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

(CLO) Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, dù đến thời điểm hiện tại đã là hết tháng 5/2021 nhưng tình hình giải ngân vốn đầu tư công còn rất chậm.

Audio

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, ước từ đầu năm đến hết tháng 5, các bộ, ngành, địa phương đã giải ngân được 117.493 tỷ đồng, đạt 20,32% kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước. Trong đó, vốn trong nước ước giải ngân đạt 21,69% kế hoạch; vốn nước ngoài ước giải ngân được 8,06% kế hoạch.

Đối với vốn kế hoạch các năm trước kéo dài chuyển sang năm 2021, ước đến hết tháng 5 đã giải ngân đạt 22,79% kế hoạch. Còn đối với vốn kế hoạch năm 2021 đã giải ngân đạt 19,99% kế hoạch.

Nhiều bộ, ngành chưa giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Ảnh: Dương Lâm

Nhiều bộ, ngành chưa giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Ảnh: Dương Lâm

Theo nhận xét của Bộ Tài chính, ước giải ngân kế hoạch vốn 5 tháng đầu năm 2021 đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, vốn nước ngoài hiện chỉ đạt 2,97% kế hoạch. Như vậy, tốc độ giải ngân vốn ODA là rất thấp, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2020 (12,37%).

Thống kê cho thấy, hiện có 7 bộ và 8 địa phương có tỷ lệ giải ngận đạt trên 25% kế hoạch, trong đó, một số bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao như: Thái Bình (73,74%), Hưng Yên (47,22%), Kiểm toán nhà nước (46,89%), Nam Định (45,17%), Thanh Hóa (44,39%), Hà Nam (41,46%).

Cùng với đó, hầu hết các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp, 39/50 bộ và 17/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15%. Trong đó có 13 bộ chưa giải ngân kế hoạch vốn và 8 bộ có tỷ lệ giải ngân dưới 1%.

Dương Lâm