Điều chỉnh kích thước chữ

Nhiều địa phương công bố kết quả bầu cử

(CLO) Đến hôm nay (28/5), Ủy ban bầu cử nhiều tỉnh đã thực hiện công bố kết quả sơ bộ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Audio

* Điện Biên:

Ngày 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên tổ chức công bố kết quả bầu cử và danh sách 52 đại biểu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn tỉnh có 366.121/366.340 cử tri đi bỏ phiếu (đạt tỷ lệ 99,94%), là tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cao thứ 12 trong cả nước và nằm trong tốp tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

Trong ngày bầu cử, 1.020 tổ bầu cử thực hiện việc khai mạc bầu cử đảm bảo thời gian, trình tự theo đúng quy định. Sau khi kết thúc bầu cử, toàn tỉnh có 4 địa phương đạt 100% cử tri đi bầu: thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay, huyện Tuần Giáo và huyện Mường Ảng; có 100 xã đạt 100% cử tri đi bầu; không có đơn vị nào dưới 50% cử tri đi bầu, phải tổ chức bầu cử lại.

Kết quả, tỉnh Điện Biên đã bầu được 6 đại biểu Quốc hội; 52 đại biểu trúng cử trong tổng số 88 ngườ ứng cử HĐND cấp tỉnh (18 nữ, 34 nam); 322 đại biểu trúng cử HĐND cấp huyện và 2.711 đại biểu trúng cử HĐND cấp xã theo luật định.

* Lạng Sơn:

Theo Báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn ngày 26/5 về tình hình và kết quả sơ bộ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Lạng Sơn có 4.335 đại biểu trúng cử, trong đó có 1.201 đại biểu nữ.

Cụ thể, có 6/6 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 1 nữ; 55/55 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 360/360 người đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, 3.914/3.962 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, với số đại biểu nữ tương ứng là 17, 115 và 1.068 người.

Trước đó, ngày 23/5, Lạng Sơn có 571.347 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,99% cử tri toàn tỉnh.

Kết quả sơ bộ có 571.212 phiếu bầu đại biểu Quốc hội, trong đó có 99,37% phiếu hợp lệ; 571.269 phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, trong đó có 98,8% phiếu hợp lệ; có 567.572 phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, trong đó 98,93% phiếu hợp lệ; 555.439 phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, trong đó có 98,52% phiếu hợp lệ.

Nhiều địa phương công bố kết quả bầu cử

Nhiều địa phương công bố kết quả bầu cử

Bình Thuận:

Sáng 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Toàn tỉnh có 1.004.662 cử tri đi bầu cử, đạt 99,90%, trong đó huyện Phú Quý và Hàm Thuận Nam có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Đây là tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao nhất từ trước đến nay.

Kết quả cho thấy, tỉnh đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu làm việc và cư trú tại địa phương.

Cử tri tỉnh Bình Thuận đã bầu đủ 53 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó đại biểu nữ chiếm 28,3%, đại biểu tái cử chiếm 49,06%.

Các huyện, thị xã, thành phố đã bầu đủ 339 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Ở cấp xã có 2.992/3.016 đại biểu được bầu. Toàn tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại.

* Hậu Giang:

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hậu Giang, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt đẹp. Nhân dân, cử tri đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia hưởng ứng Ngày Bầu cử. Chất lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đúng như nguyện vọng của nhân dân. Công tác tuyên truyền được các địa phương tập trung thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử ổn định. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong bầu cử được thực hiện tốt. Qua kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đều đảm bảo số lượng, đúng yêu cầu.

Hậu Giang có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đã bầu đủ 6 đại biểu trong số 10 người ứng cử,  trong đó có 2 nữ (chiếm 33,33%). Toàn tỉnh có 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, đã bầu đủ 50 đại biểu trong số 81 ứng cử viên, trong đó có 15 nữ (chiếm 30%); có 73 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện, đã bầu 245 đại biểu/408 ứng cử viên (huyện Vị Thủy thiếu 1 đại biểu). Tỷ lệ nữ trúng cử chiếm 24,89%.

Tỉnh có 502 đơn vị bầu cử cấp xã, số người ứng cử 3.188, số đại biểu được bầu 1.924. Có 1.921 đại biểu trúng cử (phường Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy thiếu 1 đại biểu; huyện Phụng Hiệp thiếu 2 đại biểu ở xã Thạnh Hòa và Bình Thành). Tỷ lệ đại biểu nữ trúng cử 26,23%.

* Bình Dương:

Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương cho biết, trong số 119 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có 72 đại biểu trúng cử.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương, các đơn vị bầu cử cấp tỉnh đều bầu đủ đại biểu, số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ theo quy định, do đó không có đơn vị bầu cử nào phải bầu thêm hay bầu lại. Kết quả bầu cử đảm bảo đúng, đủ số lượng cơ cấu thành phần.

Về kết quả tổng hợp bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, các đơn vị bầu cử cấp huyện đều bầu đủ đại biểu. Cử tri đã bầu được 299 đại biểu trong số 501 người ứng cử.

Có 2.382 đại biểu HĐND cấp xã trúng cử trong số 3.985 người ứng cử. Hiện còn thiếu 9 đại biểu nhưng vẫn đủ 2/3 số đại biểu được bầu đã ấn định ở đơn vị bầu cử nên không phải bầu thêm. 

* Quảng Ninh:

Theo kết quả bầu cử, cử tri tỉnh Quảng Ninh đã bầu đủ, bầu đúng 8 ĐBQH, 66 đại biểu HĐND tỉnh, 420 đại biểu HĐND cấp huyện. Cuộc bầu cử diễn ra tuyệt đối không có sai phạm, không phải bầu lại, không có đơn vị ĐBQH, HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện phải bầu thêm. Đối với cấp xã, có tới 176/177 xã, phường, thị trấn, không có đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã phải bầu thêm đại biểu; duy nhất chỉ có 1 khu vực bỏ phiếu phải bầu thêm đại biểu HĐND xã.

Cơ cấu, thành phần và trình độ các đại biểu trúng cử đều đạt rất cao. Riêng đại biểu HĐND tỉnh cơ cấu nữ đạt 40,91% (tăng 4,91% so với nhiệm kỳ 2016-2021), trẻ tuổi là 22,37% (tăng 9,04% so với nhiệm kỳ trước), dân tộc thiểu số là 9,09%, ngoài Đảng là 6,06%, tái cử đạt 43,94%, tôn giáo là 4,55%. Trình độ chuyên môn sau đại học chiếm 77,28% (trong đó tiến sỹ là 7,58%, thạc sỹ là 69,7%), tăng 25,28% so với nhiệm kỳ trước; đại học chiếm 22,73%. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân chiếm 83,34%, cũng tăng 6,01% so với nhiệm kỳ trước.

Tỷ lệ trúng cử bình quân cao hơn rất nhiều so với các nhiệm kỳ gần đây. Quốc hội có tỷ lệ trúng cử bình quân là 89,10% (cao nhất là 93,5%, thấp nhất là 82,04%), tăng 8,94% so với nhiệm kỳ 2016-2021, tăng 12,27% so với nhiệm kỳ 2011-2016.

HĐND tỉnh có tỷ lệ trúng cử bình quân là 87,88% (cao nhất là 97,36%, thấp nhất là 68,57%), tăng 9,41% so với nhiệm kỳ 2016-2021, tăng 12,14% so với nhiệm kỳ 2011-2016. Điều này cho thấy niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ không ngừng được củng cố, nâng cao.

* Vĩnh Long

Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long cho biết, Vĩnh Long đã xác định được 6 người đủ điều kiện trúng cử đại biểu Quốc Hội khóa XV với số cử tri đi bầu đạt hơn 99,9% so với số cử tri trong tỉnh.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh có 13 đơn vị bầu cử với 83 người ứng cử, trong đó có 50 người đủ điều kiện trúng cử.  Cuộc bầu cử ở Vĩnh Long không có đơn vị bầu cử nào bỏ phiếu không đạt hoặc vi phạm Luật bầu cử phải tổ chức bầu cử lại. Theo đánh giá, cuộc bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp ở tỉnh Vĩnh Long diễn ra an toàn, đúng theo quy định.

* Hòa Bình

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình, cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thuận lợi, đúng quy định và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, toàn tỉnh đã có 639.855 cử tri hoàn thành quyền bầu cử, đạt 99,05%. Thống kê theo đơn vị hành chính và Tổ bầu cử có: 5 đơn vị cấp huyện (tương đương 50%), 124 đơn vị cấp xã (tương đương 82,12%) và 1.222 Tổ bầu cử (tương đương 95,54%) đạt tỷ lệ 100 % cử tri đi bầu.

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử cho thấy, toàn tỉnh đã bầu đủ 6/6 ĐBQH Khóa XV tại 2 đơn vị bầu cử của tỉnh, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần. Trong đó, có: 3 đại biểu nữ (tương ứng 50%); 2 đại biểu dân tộc thiểu số (đạt 33,33%); 1 đại biểu trẻ tuổi (tương ứng 16,67%); 2 đại biểu tái cử (đạt 33,33%).

Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVII, bầu đủ 58/58 đại biểu tại 15 đơn vị bầu cử. Trong đó, 12 đại biểu nữ (đạt 20,69%); 41 đại biểu người dân tộc thiểu số (đạt 70,69%); 8 đại biểu tuổi trẻ dưới 40 tuổi (đạt 13,79%); 3 đại biểu ngoài Đảng (đạt 5,17%); 22 đại biểu tái cử (đạt 37,93%).

Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, bầu đủ 333 đại biểu tại 78 đơn vị bầu cử, cơ bản đúng thành phần, lệch cơ cấu 3 vị trí. Trong đó, 94 đại biểu nữ (đạt 28,23%); 245 đại biểu dân tộc thiểu số (đạt 73,57%); 71 đại biểu dưới 40 tuổi (đạt 21,32%); 7 đại biểu ngoài Đảng (tương ứng 2,1%); 165 đại biểu tái cử (đạt 49,55%); 3 đại biểu tôn giáo (đạt 0,9%).

Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp xã đã bầu được 3.305/3.322 đại biểu, gồm: 834 đại biểu nữ (đạt 25,23%); 2.752 đại biểu dân tộc thiểu số (đạt 83,27%); 1.444 đại biểu trẻ dưới 40 tuổi (đạt 43,69%); 358 đại biểu ngoài Đảng (đạt 10,83%); 1.931 đại biểu tái cử (đạt 58,43%); 13 đại biểu tôn giáo (đạt 0,39%)...

PV