Điều chỉnh kích thước chữ
BHXH Thành phố Hồ Chí Minh:

Nhiều kết quả đáng khích lệ nhìn từ nỗ lực triển khai chính sách BHXH

(NB&CL) Nhận thức rõ vai trò và ý nghĩa của Nghị quyết số 28 - NQ/TW ngày 23/5/2019 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, thời gian qua, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TƯ đạt hiệu quả cao nhất.

Audio

Giải quyết đầy đủ, kịp thời chính sách

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và các ngành có liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch số 2558/KH-UBND ngày 26/6/2019 triển khai thực hiện Nghị quyết số 28 NQ/TW trên địa bàn. Tại các cuộc họp giao ban hằng tháng, Giám đốc BHXH thành phố đánh giá các lĩnh vực công tác trọng tâm như: Thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện; giải quyết, chi trả chế độ chính sách BHXH, BHTN; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và các hoạt động nghiệp vụ; đổi mới phương thức phục vụ, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Bên cạnh đó, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường việc phổ biến, quán triệt đến từng viên chức và người lao động thuộc văn phòng BHXH thành phố và BHXH các quận huyện, tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW được lấy làm căn cứ phấn đấu, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu đề ra, là tiêu chí thi đua, xét thưởng các danh hiệu; là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn bộ viên chức, người lao động thuộc BHXH thành phố.

BHXH TP.HCM mong muốn Chính phủ gia hạn thời gian sử dụng phần kinh phí Quỹ BHYT chưa sử dụng hết về quỹ dự phòng là trong 18 tháng để địa phương có điều kiện sử dụng tốt hơn.

BHXH TP.HCM mong muốn Chính phủ gia hạn thời gian sử dụng phần kinh phí Quỹ BHYT chưa sử dụng hết về quỹ dự phòng là trong 18 tháng để địa phương có điều kiện sử dụng tốt hơn.

Kết quả đạt được là chỉ trong 10 tháng đầu năm 2019, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển mới được 12.038 đơn vị với 86.259 lao động. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 2.409.821 người, đạt tỷ lệ 95,19% so với chỉ tiêu của BHXH Việt Nam giao, chiếm tỷ lệ 52,32% lực lượng trong độ tuổi lao động. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 14.037 người. Số người tham gia BHTN là 2.306.918 người, đạt 95,39% chỉ tiêu của BHXH Việt Nam giao, chiếm tỷ lệ 50,11% lực lượng trong độ tuổi lao động.

Số người tham gia BHYT là 7.402.625 người, đạt tỷ lệ 100,02% so với chỉ tiêu của BHXH Việt Nam giao. Về độ bao phủ BHYT đạt 88,69%, vượt 0,79% theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao thành phố năm 2019 là 87,9%. Giải quyết đầy đủ, kịp thời chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho nhân dân góp phần ổn định an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước.

Đặc biệt là BHXH thành phố đã đưa ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp để tích cực hơn nữa “cán đích” những mục tiêu đề ra. Đó là chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW đến toàn thể viên chức, người lao động đơn vị, trong đó quán triệt những nội dung cơ bản về cải cách chính sách BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện chính sách BHXH.

Song song với đó,  phát triển đối tượng tham gia BHXH đi đôi với tăng số người thụ hưởng quyền lợi BHXH, đặc biệt là chế độ hưu trí. Làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia BHXH, làm cho mọi người hiểu rõ hơn chính sách BHXH là để bảo đảm an sinh xã hội cho bản thân trước những rủi ro trong cuộc sống khi còn lao động và khi về già. Đồng thời, cũng phải tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phòng, chống lạm dụng trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm quyền lợi chính đáng về BHXH, BHYT, BHTN của người lao động, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

Sau nữa là, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; nâng cấp hệ thống các phần mềm, cập nhật cơ sở dữ liệu tập trung; cập nhật thông tin không chỉ đối tượng tham gia BHXH, BHYT mà mở rộng theo dõi tăng, giảm, di, biến động 100% dân số thành phố; liên thông dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, khám chữa bệnh BHYT; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; từng bước thực hiện việc thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT bằng thẻ điện tử. Ứng dụng và thực hiện triệt để hệ thống Quản lý văn bản và điều hành 2 cấp (BHXH thành phố, BHXH quận, huyện) để gửi, nhận văn bản và điều hành hệ thống BHXH hoạt động hiệu quả...

Điểm nhấn từ công tác tuyên truyền

Có được những kết quả đáng khích lệ nêu trên, công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết số 28/NQ-TW đã được BHXH thành phố quan tâm, thực hiện xuyên suốt từ thành phố tới các cấp cơ sở và sở, ngành, đơn vị liên quan. BHXH thành phố cũng đã ký quy chế phối hợp với 17 sở, ngành đoàn thể trên địa bàn thành phố như: Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố, Sở Tư pháp, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố (Hepza), Liên minh Hợp tác xã thành phố, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành phố (VCCI-HCM) và một số tổ chức đoàn thể chính trị xã hội khác.

IMG_20191029_071040

Ngoài ra, BHXH thành phố đã ký quy chế phối hợp với 26 cơ quan truyền thông, báo, đài để tuyên truyền phổ biến Nghị quyết số 28-NQ/TW và chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN như: Báo Lao động, Báo Người Lao Động, Báo Thanh Niên, Báo Tuổi trẻ, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố (VOH); Báo Pháp luật; Đài Truyền hình TP.HCM; Đài Tiếng nói Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến người lao động, doanh nghiệp và nhân dân thành phố; Cùng với Báo Thanh Niên tổ chức 2 cuộc giao lưu trực tuyến với bạn đọc để trả lời thắc mắc các nội dung liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Bên cạnh đó đội ngũ cộng tác viên và 355 đại lý thu được tăng cường đến tận các Tổ dân phố, hộ gia đình để tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và cung cấp hàng triệu tờ rơi để người dân tiếp cận nhanh nhất.

Trên trang thông tin điện tử BHXH thành phố thường xuyên tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 28/NQ-TW; cập nhật, đăng tải các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, những nội dung mới của chính sách BHXH, BHYT, BHTN; Nghị quyết số 05/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao; hồ sơ thủ tục tham gia thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN; giải đáp kịp thời các thắc mắc kiến nghị của người dân. Trang thông tin trở thành địa chỉ tin cậy của người dân và doanh nghiệp khi muốn tìm hiểu về BHXH, BHYT, BHTN. Với số lượng truy cập bình quân 1 ngày gần 7.000 lượt.

Qua trang thông tin cũng đã tiếp nhận 763 tin bài của cộng tác viên; đăng 82 văn bản tuyên truyền; Chuyên mục diễn đàn “Hỏi - đáp” tiếp nhận và trả lời 1.302 câu hỏi của người dân. Nội dung chủ yếu các câu hỏi về các quy định của pháp luật liên quan đến chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; thắc mắc về quy trình thủ tục, việc chốt trả sổ BHXH, thẻ BHYT, tất cả các thắc mắc đều đã được giải đáp để phục vụ bạn đọc theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Không chỉ vậy, BHXH còn đưa nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW trên các cơ quan báo chí, website BHXH thành phố là những giải pháp cần đặt ra. Theo đó, sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới. Song song với đó sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu và giải pháp của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng nhóm đối tượng BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với Bưu điện rà soát, xác minh để tập trung khai thác số lao động tại các đơn vị chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ từ dữ liệu của ngành Thuế để không ngừng mở rộng độ bao phủ; Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo kế hoạch của BHXH Việt Nam giao và đến năm 2021 có trên 53% lực lượng lao động tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 1%, đạt mục tiêu theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Thời gian tới, để công tác triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW đạt hiệu quả cao hơn nữa, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị:

Quốc hội xem xét sửa Luật bảo hiểm xã hội để cán bộ không chuyên trách ở phường xã được tham gia và hưởng đầy đủ 5 chế độ bảo hiểm xã hội như các đối tượng khác. Xem xét sửa Luật, giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam có chức năng thanh tra toàn diện về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý nợ và các giải pháp xử lý nợ BHXH, BHYT đối với doanh nghiệp nợ thời gian dài, số tiền nợ lớn; các doanh nghiệp đã khởi kiện, thi hành án nhưng không có khả năng thanh toán; doanh nghiệp nợ đã giải thể, phá sản… nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh cũng mong muốn Chính phủ gia hạn thời gian sử dụng phần kinh phí Quỹ BHYT chưa sử dụng hết về quỹ dự phòng là trong 18 tháng (thay vì 12 tháng như đang thực hiện) để địa phương có điều kiện sử dụng tốt hơn.

Thiên Trường - Bảo Minh