Điều chỉnh kích thước chữ

Nhiều thủ tục kinh doanh nhập khẩu ô tô sẽ được thực hiện trực tuyến từ 01/11

(CLO) Các thủ tục liên quan đến nhập khẩu ôtô như: Giấy phép kinh doanh; đổi giấy phép kinh doanh; cấp lại giấy phép kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam sẽ được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến ở mức độ 3.

Audio
Giao diện trang Dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu. Ảnh: moit.gov.vn

Giao diện trang Dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu. Ảnh: moit.gov.vn

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương bắt đầu thực hiện cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương ở mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu từ ngày 1/11/2019.

Cục Xuất Nhập khẩu sẽ không tiếp nhận hồ sơ giấy và sẽ thực hiện qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://online.moit.gov.vn.

Các thủ tục được thực hiện trực tuyến như: Cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô; Cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô; Cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô. Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam; Cấp lại; sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam; Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

Cục Xuất Nhập khẩu cũng khuyến cáo khi gặp phải những vướng mắc hoặc khó khăn phát sinh liên quan đến việc áp dụng thực hiện dịch vụ công trực tuyến đề nghị liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn, giải đáp theo địa chỉ: Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại: 024 2220 5445, thư điện tử: huongnth@moit.gov.vn. 

PV