Điều chỉnh kích thước chữ

Những ai phải cách ly và xét nghiệm khi đến TP. Hồ Chí Minh?

(CLO) Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC) thông tin về phương án chỉ định cách ly và xét nghiệm Covid-19, cập nhật 15 giờ ngày 4/2/2021.

Audio

Theo đó, những ai đến từ Hải Dương, Quảng Ninh từ những vùng có dịch như Chí Linh, Sân Bay Vân Đồn, Đông Triều từ 15/1 đều phải cách ly tập trung. 

Cụ thể:

cv2

Trinh Phúc