Điều chỉnh kích thước chữ

Những điểm mới trong thi giáo viên giỏi

(CLO) Đó là những điểm mới theo dự thảo quy định công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp học mầm non, phổ thông. Để đảm bảo chất lượng thực sự của giáo viên, chỉ báo trước 3 ngày trước hôm thi, lúc thi phải dạy học với đầy đủ học sinh của lớp, phương pháp dạy phải mới mẻ.

Audio
Thi giáo viên giỏi sẽ thực hiện ở tại cơ sở giáo viên làm việc. Ảnh minh họa

Thi giáo viên giỏi sẽ thực hiện ở tại cơ sở giáo viên làm việc. Ảnh minh họa

Dự thảo quy định, hội thi tổ chức trên nguyện vọng tự nguyện. Ở mỗi bậc học, nội dung thi đều gồm 2 phần: trực tiếp tổ dạy tại 1 lớp học trong 1 tiết và báo cáo thuyết trình tối đa 30 phút.

Các tiết dạy học hay tổ chức hoạt động được thực hiện tại cơ sở nơi giáo viên đang làm việc, ở các lớp học có đầy đủ học sinh. Những hoạt động này không được thử trước, và chỉ báo trước tối đa 3 ngày trước thời gian thi.

Theo đó, ở phần trình bày, giáo viên sẽ thuyết trình biện pháp thực hiện có hiệu quả nhất về nghiệp vụ của mình (cách nuôi dạy trẻ ở mầm non, cách tổ chức hoạt động giáo dục ở bậc phổ thông) trong thời gian tối đa 30 phút. Biện pháp báo cáo phải chưa được báo cáo ở bất cứ đâu, chưa được dùng để xét duyệt thành tích cá nhân trước đó.

Quy định đối với mỗi cấp: Hội thi cấp trường được tổ chức mỗi năm một lần. Hội thi cấp huyện được tổ chức 2 năm một lần. Hội thi cấp tỉnh được tổ chức 4 năm một lần.

Đối với giáo viên giỏi bậc mầm non, để tham gia cấp trường, giáo viên phải đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên (của năm liền kề năm tham gia hội thi) kèm theo một số quy định khác.

Để tham gia cấp huyện, giáo viên phải được công nhận dạy giỏi cấp trường 2 năm liên tục, trong đó năm thứ 2 là năm đăng ký tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Để tham gia cấp tỉnh, giáo viên phải được công nhận dạy giỏi cấp huyện 2 lần liên tục, trong đó lần thứ hai là năm đăng ký tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Để thi ở bậc phổ thông, giáo viên tham gia ở cấp trường đạt chuẩn khá trở lên và các tiêu chí khác.

Tham gia cấp huyện, giáo viên phải được công nhận dạy giỏi cấp trường 2 năm liên tục, trong đó năm thứ hai là năm đăng ký tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Tiêu chuẩn để dự cấp tỉnh là giáo viên được công nhận dạy giỏi cấp huyện 2 lần liên tục, trong đó lần thứ hai là năm đăng ký tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (đối với giáo viên tiểu học, THCS) và cấp trường 2 lần trong 4 năm liền kề, trong đó lần thứ hai là năm đăng ký tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (đối với giáo viên THPT).

Theo dự thảo, nội dung thi giáo viên chủ nhiệm giỏi sẽ bao gồm: Thực hành một tiết tổ chức hoạt động trải nghiệm (tiết sinh hoạt lớp/ tiết hoạt động trải nghiệm hoặc hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp).

Tiết thực hành tham gia ội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh, không "thử" trước, được báo trước tối đa 3 ngày.

Đồng thời, giáo viên sẽ trình bày biện pháp thực hiện có hiệu quả nhất trong công tác giáo dục học sinh của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng báo cáo không quá 30 phút. Biện pháp được báo cáo trực tiếp trước Ban giám khảo và chưa được báo cáo ở bất cứ đâu, chưa được dùng để xét duyệt thành tích cá nhân trước đó.

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh phải đạt các yêu cầu:

Điểm kết luận tiết thi giảng hoặc tổ chức hoạt động giáo dục đạt loại giỏi, trong đó đảm bảo không có thành viên Ban giám khảo nào đánh giá tiết dạy hoặc tổ chức hoạt động giáo dục đạt trung bình hoặc yếu.

Báo cáo biện pháp đã thực hiện trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em, trong công tác dạy học, giáo dục học sinh được trên 50% thành viên Ban giám khảo đánh giá đạt mức đạt. Kết quả hội thi là minh chứng để đánh giá, xếp loại thi đua của cá nhân. Các tiết dạy sẽ được giáo viên dạy lại, báo cáo lại để chia sẻ với đồng nghiệp.

Đối với những quy định trên để dự thảo thực sự đi vào thực tế và có hiệu quả, Bộ Giáo dục & Đào tạo sẽ nhận ý kiến góp ý về dự thảo đến hết ngày 10/11, gửi về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, địa chỉ số 35 Đại Cồ Việt – Hai Bà Trưng – Hà Nội (Bà Cù Thị Thủy, email: ctthuy@moet.gov.vn).

Lương Minh