Điều chỉnh kích thước chữ

Những ý chí, nguyện vọng của người dân Hà Tĩnh đối với Đại hội XIII của Đảng

(CLO) Đại hội XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng và của dân tộc. Trước thềm Đại hội, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Tĩnh bày tỏ niềm tin vào sự thành công của đại hội, đồng thời kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới sẽ đưa đất nước vào chặng đường phát triển mới.

Audio

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Nhân sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng này, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước cũng như tỉnh Hà Tĩnh đều vui mừng về những kết quả đất nước đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời tin tưởng, kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra các quyết sách đưa đất nước tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Tuy đang tập trung cao độ cho nhiều công việc  để đón một cái Tết thật vui vẻ, ý nghĩa song cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương ở Hà Tĩnh đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội.

Phóng viên báo Nhà báo & Công luận ghi nhận ý kiến của cán bộ, người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh:

Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc và toàn thể nhân dân Việt Nam. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng các văn kiện và nhân sự, chắc chắn Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng được lòng tin và mong mỏi của nhân dân cả nước.

Nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã vượt qua biết bao khó khăn, thách thức và trở thành một trong những quốc gia gây ấn tượng nhất, lạc quan nhất, tạo nên vị thế vững chắc trên trường quốc tế. Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra những kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới, mở ra tương lai phát triển dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Với lực lượng gần 8 vạn hội viên với 50% là những đồng chí đã trải qua chiến đấu trên các chiến trường, là một tổ chức tập hợp những người được Đảng đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện trong quân ngũ, đã trải qua thử thách của chiến tranh khốc liệt, cống hiến cả tuổi thanh xuân và xương máu cho công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng tôi tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tin rằng Đại hội XIII của Đảng sẽ mở ra một trang mới cho đất nước, cuộc sống của mỗi người dân sẽ ngày càng được nâng cao, chính sách đối với những người có công sẽ được quan tâm chu đáo, đất nước sẽ vững mạnh về kinh tế - xã hội và đảm bảo vững chắc những thành quả cách mạng mà biết bao thế hệ đã tốn biết bao xương máu để giành lại được. Dân tin Đảng, Đảng tin dân, mọi việc nhất định sẽ thành công.

Đồng chí Đặng Văn Luân

Đồng chí Đặng Văn Luân

Đồng chí Đặng Văn Luân - Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, tôi tin tưởng vào sự thành công của Đại hội, đồng thời hy vọng rằng: tại Đại hội này, Đảng ta sẽ đề ra được đường lối đúng đắn, khoa học và sáng tạo nhằm đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững như chủ đề của Đại Hội đã đề ra là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển". Qua đó sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, Đại hội sẽ vạch ra đường lối chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quốc phòng an ninh trong thời gian tới nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước để nhân dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc!

Đồng chí Nguyễn Thị Nhi. Ảnh BHT

Đồng chí Nguyễn Thị Nhi. Ảnh BHT

Đồng chí Nguyễn Thị Nhi, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, đưa đất nước phát triển. Qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã nhiều lần tổ chức các kỳ họp quan trọng nhằm thống nhất mọi hoạt động để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Tôi cho rằng, Trung ương chuẩn bị rất chu đáo cho Đại hội XIII này. Đặc biệt, dự thảo báo báo Chính trị được đưa ra lấy ý kiến dân chủ, rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và người dân. Công tác nhân sự cho Đại hội lần thứ XIII được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, thận trọng. Tôi tin tưởng và kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ ban hành các chủ trương, đường lối, quyết sách đúng đắn và người dân sẽ tiếp tục đón nhận những chính sách hỗ trợ nhiều hơn cho những đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách ở các địa bàn nông thôn, miền núi, ven biển, hải đảo, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng thường xuyên bị ngập lụt nặng....

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Tĩnh

Là đảng viên của Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh, qua nghiên cứu Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,  cá nhân tôi thấy, các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII được chuẩn bị từ rất sớm, công phu, bài bản, trí tuệ, dân chủ và cầu thị; được lấy ý kiến nhiều lần và rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. Báo cáo cũng nêu ra quan điểm chỉ đạo và những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, thể hiện rõ tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Tôi tin tưởng, với những thành tựu trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kết quả đạt được trong năm 2020, Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp và bầu chọn ra được Ban Chấp hành Trung ương khóa mới có đủ phẩm chất năng lực, xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của nhân dân cả nước. Hy vọng  Đại hội lần này sẽ tạo ra niềm tin, khí thế mới, động lực mới để đất nước ta tiếp tục vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Xuân (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Câu nói lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Vì vậy, cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt niềm tin vào Đại hội XIII, mong rằng Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương là những cán bộ trung kiên của Đảng, có đức, có tài, tiêu biểu về mọi mặt, thực hành lời dạy của Bác Hồ về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, luôn đặt lợi ích của đất nước, của dân tộc lên trên hết, tận tụy, hết lòng phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, Đại hội XIII của Đảng sẽ đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước tiếp tục phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiềm

Đồng chí Nguyễn Văn Tiềm

Đồng chí Nguyễn Văn Tiềm, Chủ mô hình kinh tế tiêu biểu xã Lộc Yên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh)

Là thế hệ trẻ may mắn được sinh ra và lớn lên trong một đất nước độc lập, hòa bình, tôi luôn nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để xứng đáng với sự hy sinh của lớp cha anh đi trước.

Tôi hy vọng Đại hội sẽ có nhiều quyết sách mang tính đột phá và căn cốt đối với việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò, tiềm năng của thế hệ trẻ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để tuổi trẻ được cống hiến và trưởng thành, đóng góp nhiều hơn nữa cho Đảng, đất nước và xã hội.

Trần Phong