Điều chỉnh kích thước chữ

Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào thành tích chung của Cơ quan Trung ương Hội

(CLO) Sáng 26/3/2020, tại TP.HCM, Chi bộ Văn phòng II trực thuộc Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội nhà báo Việt Nam đã tổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng II lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022.

Audio
Đại hội tín nhiệm bầu Nhà báo Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ Văn Phòng II Hội Nhà báo VN, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội tín nhiệm bầu Nhà báo Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ Văn Phòng II Hội Nhà báo VN, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Theo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ lãnh đạo các bộ phận Văn phòng và các đơn vị đại diện phía Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào thành tích chung của Cơ quan Trung ương Hội.

Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng các cấp. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của chi bộ và tính tiền phong gương mẫu của từng đảng viên trong đơn vị, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra. Sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào nề nếp, nội dung phong phú, hàng năm đều có các buổi sinh hoạt chuyên đề.

Tại đại hội, các đảng viên cũng đã nhất trí với các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp mà đại hội đã đề ra. Cụ thể, tiếp tục quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định của cơ quan, tổ chức lãnh đạo đơn vị và các đoàn thể quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và Cơ quan Trung ương Hội đề ra. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Thường trực thường vụ, trực tiếp là Thủ trưởng Cơ quan Trung ương Hội trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch công tác thường xuyên và đột xuất. Chi bộ Văn phòng II đã lãnh đạo đảng viên, quần chúng thể hiện tính gương mẫu, chủ động, có tinh thần phối hợp với các đơn vị trong Cơ quan Trung ương Hội…

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Văn phòng II phấn đấu xây dựng chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó mỗi năm có 20%  đảng viên trở lên  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Bí thư chi bộ Văn phòng II nhiệm kỳ 2020 - 2022. Theo kết quả bỏ phiếu, 100% phiếu đã tín nhiệm bầu Nhà báo Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ Văn Phòng II, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Thanh Hải