Điều chỉnh kích thước chữ
Công an tỉnh Đồng Nai:

Nỗ lực học tập, công tác chuyên môn tốt “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

(NB&CL) Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định, học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an trên địa bàn đã lập nhiều chiến công xuất sắc trên các lĩnh vực công tác...

Báo nói Công luận

“Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”. Đó là lời Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ tư cách người Công an cách mệnh cách đây 70 năm.

Cùng với thời gian đó, cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Đồng Nai đã không ngừng tích cực học tập, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh.

Luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập để hoàn thiện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa 6 điều Bác Hồ dạy CAND thành những tiêu chí, tiêu chuẩn rèn luyện phù hợp với nhiệm vụ, duy trì sinh hoạt tự phê bình và phê bình trong nội bộ, tăng cường quản lý tốt cán bộ nơi làm việc và nơi cư trú, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Đồng thời, đẩy mạnh việc giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ, thông qua các hoạt động. Đó là những gì mà Công an tỉnh Đồng Nai luôn phấn đấu để hoàn thành.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an trên địa bàn đã lập nhiều chiến công xuất sắc trên các lĩnh vực công tác. Nhiều tấm gương dũng cảm hy sinh “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”  đã thể hiện rõ lòng trung thành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân vô điều kiện, tinh thần khắc phục khó khăn, rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tận tụy, sáng tạo trong công việc, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đồng chí Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đồng chí Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng của Bác, nhiều đơn vị trong lực lượng công an đã chủ động, sáng tạo và có nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Chỉ thị gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Từ đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm trong công tác, chiến đấu của CBCS: mô hình dân vận đến với vùng sâu, vùng xa hỗ trợ người dân khó khăn xây dựng nhà ở, làm đường giao thông nông thôn của Công an tỉnh và các địa phương; mô hình đối thoại với người dân, lắng nghe dân, xây dựng lòng tin trong nhân dân của Công an TP. Biên Hòa, huyện Long Thành, Trảng Bom… Những năm qua, nhiều đơn vị đã chủ động, sáng tạo, có nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện chỉ thị gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác như: Thực hiện tốt công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, mục tiêu, đối tượng; đồng thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị... góp phần tạo môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng kịp thời phân tích, đánh giá tình hình và thường xuyên chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn. Do làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản nên tình hình hoạt động của tội phạm từng bước được kiềm chế, số vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm, tỷ lệ điều tra, phá án tăng; công tác truy nã đã bắt, vận động đầu thú vượt chỉ tiêu; không để hình thành các nhóm tội phạm hoạt động lộng hành, theo kiểu “xã hội đen”. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí... Một trong những giải pháp hiệu quả để đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở đó là công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp.

Năm 2018 là năm được Bộ Công an chọn là “Năm công tác cán bộ”, vì vậy CBCS Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh học tập thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND, đấu tranh loại bỏ tư tưởng trung bình chủ nghĩa; ngại gian khổ, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật kém; đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giữ gìn danh dự, uy tín của lực lượng công an như điều thiêng liêng, cao quý nhất; mỗi CBCS công an phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện như lời Bác Hồ dạy; phải giữ cho mình trong sạch, vững vàng, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo, không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Năm nay, Công an tỉnh Đồng Nai cũng tiến hành đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả đi đôi với điều chỉnh, bố trí lại lực lượng, tinh giản biên chế. Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” được coi là “cuộc cách mạng” lớn của ngành Công an. Theo đó, lực lượng Công an địa phương sẽ gần dân hơn, bám sát cơ sở hơn, nắm tình hình và giải quyết hiệu quả các vấn đề về ANTT ngay từ cơ sở; lực lượng công an xã, thị trấn sẽ từng bước được chính quy hóa.

Luôn nỗ lực không ngừng để học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao là những gì lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đang không ngừng phấn đấu.

Luôn nỗ lực không ngừng để học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao là những gì lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đang không ngừng phấn đấu.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã quán triệt các nội dung, văn bản liên quan đến chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nên quá trình triển khai luôn nhận được sự đồng thuận, chấp hành nghiêm từ lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ ở từng đơn vị. 

Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018, các  lực lượng chiến sỹ công an tại các phòng ban đã phát động các đợt thi đua cao điểm, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện lập công; phát huy năng lực, sở trường công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, được cấp ủy Đảng, lãnh đạo, chỉ huy đánh giá cao. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khối An ninh là lực lượng nòng cốt trong công tác trinh sát nắm tình hình, tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

 Khối Cảnh sát là nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tấn công, trấn áp các loại tội phạm về trật tự an toàn xã hội và tệ nạn xã hội, đặc biệt là các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm về ma túy, mại dâm, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các tệ nạn xã hội khác; tham gia tuần tra kiểm soát, phòng chống đua xe trái phép, ùn tắc giao thông, bảo vệ an toàn các địa điểm diễn ra những hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị Xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật luôn nêu cao thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, tích cực tăng ca, làm ngoài giờ, thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, bảo quản vũ khí, công cụ, phương tiện chuyên dụng đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu công tác chiến đấu. Trong năm 2018 đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh đoàn tặng bằng khen.

Thu Thảo