Điều chỉnh kích thước chữ

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

(CLO) Với 88,33% số phiếu đồng ý, HĐND tỉnh Kiên Giang đã bầu ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Audio

Ngày 7/7, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 19 xem xét quyết định công tác cán bộ.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Vũ Hồng.

Tân Chủ tịch Đỗ Thanh Bình (trái) và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng.

Tân Chủ tịch Đỗ Thanh Bình (trái) và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng.

Lý do trước đó, tại Quyết định số 1909-QĐNS/TW ngày 16/3/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định cho thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020, nghỉ công tác để điều trị bệnh và chờ đến tuổi nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Phạm Vũ Hồng.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh nghe tờ trình giới thiệu ông Đỗ Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021 để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, với sự thống nhất của 53/57 đại biểu, đạt 88,33%, HĐND tỉnh Kiên Giang đã bầu ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh Kiên Giang cũng đã thông qua các nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Vũ Hồng; nghị quyết về việc bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Thanh Bình.

Được biết, ông Đỗ Thanh Bình sinh ngày 15/3/1967, dân tộc Kinh, quê quán huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Ông Bình tham gia cách mạng năm 1983, ngày vào Đảng chính thức 19/9/1991, trình độ văn hóa 12/12, có trình độ cử nhân chính trị, trình độ chuyên môn Đại học kinh tế, Thạc sĩ kinh tế.

Trước khi làm Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đỗ Thanh Bình đã qua các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.