Điều chỉnh kích thước chữ

Ông Lê Quốc Phong tham dự phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

(CLO) Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều 17/10.

Audio
Ông Lê Quốc Phong tham dự phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI

Ông Lê Quốc Phong tham dự phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI

Chiều 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành họp phiên trù bị với sự tham gia của 349 đại biểu đại diện cho hơn 60.000 đảng viên trên toàn tỉnh.

Tham dự đại hội còn có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Ông Lê Quốc Phong vừa được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên trù bị, đại biểu Đại hội đã thông qua quy chế làm việc, nội quy Đại hội, một số nội dung liên quan đến bầu cử tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch gồm 13 người, Đoàn Thư ký 3 người, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội 3 người. Phiên họp cũng đã thông qua chương trình làm việc của Đại hội ở phiên chính thức; chia tổ đại biểu và hướng dẫn sinh hoạt cho các tổ đại biểu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề "Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của nhân dân; xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh".

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI sẽ chính thức khai mạc vào sáng mai (18/10) và bế mạc vào ngày 20/10.

Thế Vũ