Điều chỉnh kích thước chữ

Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

(CLO) Ông Lê Trí Thanh được đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021, với 100% số phiếu bầu.

Audio
Ông Lê Trí Thanh (cầm hoa) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Ông Lê Trí Thanh (cầm hoa) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Sáng 29/11, tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã được các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021, với 100% số phiếu bầu (54/54 đại biểu có mặt).

Theo đó, Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thay ông Đinh Văn Thu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa nghỉ hưu.

Ông Lê Trí Thanh sinh ngày 5/8/1970; Quê quán: xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; Vào Đảng chính thức ngày 19/10/2000; Trình độ chuyên môn: Đại học ngành ngân hàng, Đại học ngành Luật Kinh tế, Thạc sĩ Chính sách công; Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Ông Lê Trí Thanh từng kinh qua các chức vụ: Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư và Xuất nhập khẩu, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai; Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam; Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn.

Tháng 7/2015, ông Lê Trí Thanh được HĐND tỉnh Quảng Nam bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và sau đó là nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 7/2019, ông Thanh được bầu vào Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 11/11 vừa qua, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ, ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cũng trong sáng nay, tại Hội nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đối với ông Lê Trí Thanh.

Trần Hậu – Việt Dũng