Điều chỉnh kích thước chữ

Ông Lê Việt Đông phụ trách Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

(CLO) Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 298/QĐ-VPCP giao ông Lê Việt Đông, Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ phụ trách Cổng TTĐT Chính phủ từ ngày 1/5/2020.

Audio
Phó Tổng Giám đốc Lê Việt Đông phụ trách Cổng TTĐT Chính phủ. Ảnh IT

Phó Tổng Giám đốc Lê Việt Đông phụ trách Cổng TTĐT Chính phủ. Ảnh IT

Được biết, ông Lê Việt Đông, sinh ngày 15/7/1967, tại Thanh Hóa, là nhà báo, thạc sỹ Kinh tế - Chính trị, cử nhân Báo chí, lý luận chính trị cao cấp.

Ông Lê Việt Đông đã gắn bó, tham gia xây dựng Website Chính phủ (nay là Cổng TTĐT Chính phủ) từ những ngày đầu tiên. Hiện nay, ông Lê Việt Đông đang đảm nhận chức trách Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ.

Tổng giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ trước đó là ông Vi Quang Đạo từng đảm nhiệm chức vụ này từ ngày 1/6/2015.

P.V