Điều chỉnh kích thước chữ

Ông Nguyễn Thanh Ngọc làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh

(CLO) Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh được phân công làm làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Audio
Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc (đứng) và 3 phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc (đứng) và 3 phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa họp phiên thứ nhất, nhằm kiện toàn cơ cấu các thành viên của Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Theo đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh có 29 thành viên. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh được phân công làm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, phụ trách chung, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ủy ban Bầu cử tỉnh; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Tổ bầu cử; phụ trách công tác bầu cử của các đơn vị lực lượng vũ trang.

Ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, được phân công làm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong việc chuẩn bị số lượng, cơ cấu, thành phần, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử và phụ trách việc cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền, cơ quan truyền thông về hoạt động của Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh và ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, được phân công làm Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, có nhiệm vụ lên kế hoạch, chương trình, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kinh phí chi cho công tác bầu cử….

Các thành viên còn lại là ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh. Trong đó, tổ giúp việc bao gồm: Tiểu ban bảo vệ, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban cử tri, xét khiếu nại, tố cáo và Tổ thư ký.

Thế Vũ