Điều chỉnh kích thước chữ

Ông Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử TP Hồ Chí Minh

(CLO) Thành uỷ TP Hồ Chí Minh phân công ông Nguyễn Văn Nên làm Trưởng ban Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV; bầu cử đại biểu HĐND xã, huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Audio
Ông Nguyễn Văn Nên

Ông Nguyễn Văn Nên

Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa có quyết định về thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV; bầu cử đại biểu HĐND xã, huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành uỷ TP Hồ Chí Minh phân công ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh làm Trưởng ban Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV; bầu cử đại biểu HĐND xã, huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chỉ đạo bầu cử gồm 17 người; ngoài ông Nguyễn Văn Nên còn có 4 Phó ban và 12 Ủy viên.

Các Phó ban gồm ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; ông Nguyễn Thành Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ.

Ban Chỉ đạo của Thành uỷ lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV; bầu cử đại biểu HĐND xã, huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, thành lập Tổ giúp việc để tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ.

T.Toàn