Điều chỉnh kích thước chữ

Ông Nguyễn Văn Thắng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

(CLO) Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa trúng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Audio

Ngày 27/6, tại Kỳ họp thứ 40, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã tiến hành giới thiệu và bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được giới thiệu để bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Văn Thắng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ông Nguyễn Văn Thắng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả ông Nguyễn Văn Thắng đã trúng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 47/47 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, tại Hà Nội, là Tiến sỹ Kinh tế chuyên ngành tài chính - lưu thông tiền tệ.

Trước khi về Quảng Ninh công tác, ông Thắng từng đảm nhiệm các cương vị: Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh TP Hà Nội; Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Thắng hiện là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Viết Cường