Điều chỉnh kích thước chữ

Ông Nguyễn Văn Tùng điều hành, giải quyết công việc chung của Đảng bộ TP Hải Phòng

(CLO) Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng được phân công điều hành, giải quyết các công việc chung của Đảng bộ Thành phố.

Audio
Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Ngày 15/4, Thành ủy Hải Phòng cho biết vừa có Công văn số 143-CV/TU về việc giải quyết công việc hàng ngày của Đảng bộ thành phố.

Theo đó, ngày 8/4/2021, Quốc hội đã phê chuẩn và Chủ tịch nước đã quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong thời gian ông Lê Văn Thành thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao, phân công ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND điều hành, giải quyết các công việc chung của Đảng bộ TP Hải Phòng.

PV