Điều chỉnh kích thước chữ

Ông Phạm Minh Chính được giới thiệu để bầu làm Thủ tướng Chính phủ

(CLO) Liên quan đến công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, cuối giờ sáng nay, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách đề cử ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Audio
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách đề cử ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách đề cử ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, ngay sau khi nhậm chức Chủ tịch nước, cuối giờ phiên làm việc sáng nay (5/4), tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhân sự được đề cử là ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Chiều nay 5/4, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

Từ 16 giờ, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ (truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Ông Phạm Minh Chính sinh ngày 10/12/1958. Quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Phạm Minh Chính từng kinh qua nhiều vị trí công tác: Bí thư thứ Ba, rồi thứ Hai tại Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani.

Công tác tại Bộ Công an, được bổ nhiệm Phó Tổng Cục trưởng Bộ Công an, từng là giảng viên đại học kiêm nhiệm với học hàm Phó Giáo sư. Tháng 4/2007 được phong quân hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân.

Tháng 2/2010, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an. Tháng 7-2010, được thăng cấp bậc từ Thiếu tướng lên Trung tướng. Tháng 8-2010: Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Tháng 8/2011: Được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tháng 4/2015: Được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, được bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 2/2016: Được Bộ Chính trị quyết định phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương, được bầu vào Bộ Chính trị.

Quốc Trần