Điều chỉnh kích thước chữ

Ông Tạ Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính

(CLO) Ngày 9/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 989/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Audio
Ông Tạ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính

Ông Tạ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Tạ Anh Tuấn là Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Ông Tạ Anh Tuấn có 30 năm công tác trong ngành Tài chính. Ông từng là Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, sau đó được chuyển sang làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính và được điều chuyển về lại Kho bạc Nhà nước làm Quyền Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, rồi Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước từ giữa năm 2018.

Như vậy, Bộ Tài chính hiện có 5 Thứ trưởng là các ông: Trần Xuân Hà, Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Huỳnh Quang Hải, Tạ Anh Tuấn và bà Vũ Thị Mai.

Thế Vũ