Điều chỉnh kích thước chữ

Ông Thào Hồng Sơn tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII

(CLO) Ngày 25/6, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh, Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Audio

Cụ thể, tại kỳ họp các đại biểu đã bầu ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII (nhiệm kỳ 2016-2021) tái cử giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021- 2026) với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%.

Ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang phát biểu tại kỳ họp.

Ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang phát biểu tại kỳ họp.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các ông (bà) là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII là: Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII; ông Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng tiến hành bầu trưởng ban, phó trưởng ban các Ban HĐND tỉnh Hà Giang.

Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang (nhiệm kỳ 2016-2021) tái cử giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang (nhiệm kỳ 2021-2026).

Các ông (bà): Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang khóa XVII; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khóa XVII; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khóa XVII được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khóa XVIII. Kỳ họp cũng tiến hành bầu 19 ủy viên UBND tỉnh Hà Giang là lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang hứa nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và cử tri, nhân dân các dân tộc Hà Giang.

Đoàn kết, thống nhất, dân chủ hành động vì nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Cụ thể hóa các chủ trương của cấp ủy Đảng thành các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; nâng cao đời sống, thu nhập của nhân dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Hà Giang. Tăng cường tiếp xúc cử tri; thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Nhân Nghĩa