Điều chỉnh kích thước chữ

Ông Võ Văn Thưởng ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đà Nẵng

(CLO) Theo phân bổ của Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng sẽ ứng cử tại Đơn bị bầu cử số 1 của TP Đà Nẵng.

Audio
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

Sáng 26/4, tại phiên họp thứ 4, Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng đã thống nhất phân bổ 2 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV do Trung ương giới thiệu về ứng cử tại Đà Nẵng.

Theo đó, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội được Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đà Nẵng.

Theo phân bổ của Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng sẽ ứng cử tại Đơn bị bầu cử số 1 và bà Nguyễn Thị Kim Thúy ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 2.

Được biết, Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng sẽ công bố danh sách 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 89 ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố khóa X trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 28/4. Việc niêm yết danh sách chính thức kèm theo tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố cũng hoàn tất trước ngày 3/5.

Sau hội nghị này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng sẽ xây dựng kế hoạch và lịch tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, đảm bảo mỗi người ứng cử Đại biểu Quốc hội tiếp xúc 10 cuộc, ứng cử Đại biểu HĐND tiếp xúc 5 cuộc.

T.Toàn